Skip to Main Content

Crunia: o catálogo da Biblioteca Universitaria da Universidade da Coruña

Rexistrarse

Os usuarios que non pertenzan á comunidade universitaria, e xa que logo non teñen credenciais, poden obter unha tarxeta da biblioteca previo envío a acceso.doc@udc.es do seguinte formulario de alta cuberto e firmado acompañado dunha fotocopia/imaxe do D.N.I., pasaporte ou carné de conducir, e alegar estar nalgún dos seguintes casos:

  • Ser ex membro da comunidade universitaria (ex-alumno ou ex-traballador).
  • Pertencer a entidades coas que a UDC ten asinados convenios para a utilización do servizo.
  • Aducir necesidade de uso do servizo (académica o laboral, investigación...)

O formulario impreso tamén está dispoñible nas bibliotecas da Universidade para quen prefira entregalo presencialmente.

A autorización da dereito a levar 6 documentos durante 10 días.

 

Máis información: 

Como iniciar sesión en Crunia

A primeira vez

Unha vez dada de alta, a persoa usuaria recibirá unha carta de benvida e un correo electrónico que lle permitirá cambiar o seu contrasinal.

 

O procedemento habitual

Para entrar na túa conta en Crunia tes que iniciar a sesión como Usuario/a Autorizado/a co teu usuario (21+DNI) e o contrasinal que escolliches durante el proceso de alta.

Lembra que a meirande parte da información do catálogo é de consulta libre pero se te identificas poderas renovar, reservar, gardar buscas e favoritos, etc...

Non obstante as persoas usuarias autorizadas externas NON TEÑEN ACCESO aos recursos electrónicos subscritos por la UDC nin á wifi. Podes utilizar para iso os ordenadores que hai á túa disposición nas bibliotecas.

Identificarse nas bibliotecas

O préstamo realizarase mediante a presentación dalgún dos seguintes documentos:

 

  • Tarxeta da biblioteca (pódese recoller na biblioteca que se seleccionou no formulario pasados uns días desde que remata o procedemento de alta)

 

  • Documento oficial identificativo (DNI, pasaporte, carné de conducir, etc.)

Renovar o carné

O carné ten unha validez dun ano. Pódese solicitar a renovación sempre que non se teñan préstamos caducados. Para a renovación, emprégase o mesmo formulario pero non é necesario achegar ningún outro documento.

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.biblioteca@udc.es     Licenza de Creative Commons