Skip to Main Content

Crunia: o catálogo da Biblioteca Universitaria da Universidade da Coruña

Ao escoller esta opción no menú superior obtemos un formulario con algunhas opcións predefinidas:

  1. O alcance de Bibliografía recomendada
  2. Dous campos de busca predefinidos para escoller:
  • Por nome da materia
  • Por código da materia

 

Busca por código

É a busca que recomendamos

 

No campo código introducimos o Código da materia que nos interesa, neste caso 613G03011, que corresponde a Literatura española, do 2º curso do Grao de Filoloxía segundo a guía docente.

 

Crunia devolverache exactamente os títulos que se recomendan, neste caso 13 títulos.

Para atopar teses, traballos de fin de grao (TFG) ou traballos de fin de mestrador (TFM), lánzase a busca dentro do perfil "Buscar en Todo" e a continuación fíltrase por tipo de recurso "Teses e traballos académicos".

 

Unha vez filtrados os resultados por tipo de recurso, soamente aparecen os documentos que responden a teses, TFG ou TFM:

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.biblioteca@udc.es     Licenza de Creative Commons