Skip to Main Content

Crunia: o catálogo da Biblioteca Universitaria da Universidade da Coruña

Busca avanzada

Para acceder á busca avanzada, premer no botón Busca Avanzada na pantalla principal, á dereita da caixa de Busca básica.

Formulario

 

Ademais de definir o alcance da busca (perfil de busca) permite aplicar diferentes criterios. Se as dúas liñas que veñen por defecto non abondan, pódense engadir máis.

Estratexias de busca

Para buscar en Crunia, escríbese unha ou varias palabras na caixa de busca que se poden combinar con estes operadores:

 • Termos adxacentes:  busca termos que están xuntos ao escribilos entre comiñas. Ex.: "dereito penal".
 • Agrupación de termos de busca utilizando parénteses (). Ex.: (clima OR medio) AND cambio.
 • Truncamentos: busca palabras que teñen a mesma raíz léxica ao empregar o asterisco (*) Ex.: arqueo* mostrará títulos que conteñan as palabras arqueolóxico, arqueolóxica, arqueoloxía, arqueólogo...
 • Operadores booleanos, deben utilizarse sempre en maiúscula:
  • AND: recupera os rexistros que conteñen todos os termos de busca: Ex.: linguaxe AND Python
  • OR: recupera rexistros que conteñen algúns dos criterios de busca así como aqueles que os conteñen todos. Ex.: linguaxe OR Python
  • NOT: recupera rexistros que soamente conteñen o primeiro termo de busca. Ex.: dereito NOT administrativo

Para que os resultados da busca teñan a máxima relevancia respecto do tema de interese, lembra:

 • Escoller termos de busca específicos.
 • Empregar sinónimos en varios idiomas para ampliar o campo de busca.
 • Elaborar unha boa estratexia de busca empregando os operadores.

 

 

Máis información para refinar a busca avanzada mediante a utilización de operadores etc. en 

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.biblioteca@udc.es     Licenza de Creative Commons