Skip to Main Content

Crunia: o catálogo da Biblioteca Universitaria da Universidade da Coruña

Buscar en Crunia

Crunia busca en todos os recursos da biblioteca de la UDC independientemente do seu soporte, tipoloxía ou localización.

 

Pre-filtros

Tanto a busca básica como a busca avanzada permiten escoller o alcance da busca, que é un xeito de prefiltrado da información.

Os alcances dispoñibles neste momento son:

  • Buscar en todo (busca en todos os seguintes)
  • Materiais impresos e audiovisuais
  • Recursos electrónicos da UDC
  • Bibliografía recomendada

 

Post-filtros

Crunia ofréceche opciones de filtrado a posteriori despois de ter lanzado calquera búsca.

Problemas coas buscas

Se tes algún problema realizando as túas buscas, usando os filtros, na visualización da información, a obtención (silencio informativo) ou xestión dos resultados, a realización de reservas, etc., utiliza a icona que aparece sempre na marxe inferior dereita da interface de Crunia.

Abriráseche un formulario para solicitar axuda con respecto ao problema:

 

Se tes algunha dúbida, queixa ou suxestión en relación ao funcionamento do buscador podes recorrer a esta mesma vía, ou utilizar o:

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.biblioteca@udc.es     Licenza de Creative Commons