Skip to Main Content

Crunia: o catálogo da Biblioteca Universitaria da Universidade da Coruña

Menú superior e navegación estendida

Todas as opcións de busca de Crunia así como as ligazóns a outras buscas ou servizos poden verse no menú superior de navegacion e na navegación estendida que aparece ao facer clic nos tres puntos:
 

 

 

 

 • Inicio: regresa á pantalla inicial de Crunia.
 • Bibliografía recomendada: leva á busca avanzada para recuperar os materiales recomendados nas materias da Universidade da Coruña.
 • Revistas: búsqueda por título ou categoría.
 • Préstamo interbibliotecario: formulario de petición.
 • Solicitar compra: formulario de solicitude.
 • Axuda: acceso á infoguía.
 • Coleccións: ofrece fondos da biblioteca agrupados por  distintos criterios
 • Bases de datos: índice alfabético e clasificación por materias.
 • Busca por índices: buscas polos índices de autoría, título, serie, sinaturas e tema.
 • Repositorio RUC: acceso ao Repositorio da Universidade da Coruña.
 • Novidades: consulta os últimos libros e revistas (independentemente do soporte) que entraron no catálogo no último mes
 • Horarios de apertura: información de contacto e horarios de apertura das bibliotecas da UDC.
 • Normativa da biblioteca: regulamento, normativa de préstamo e carta de dereitos e deberes dos usuarios da Biblioteca Universitaria.

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.biblioteca@udc.es     Licenza de Creative Commons