Skip to Main Content

leBUC: préstamo de libros electrónicos

Que é leBUC?

leBUC é unha plataforma do Servizo de Biblioteca da Universidade da Coruña que permite a lectura e o préstamo de libros electrónicos a todos os membros da comunidade universitaria, os cales deberán identificarse coas súas credenciais da UDC. Poderemos acceder aos libros de editores comerciais españois e tamén a publicacións universitarias en virtude do convenio entre a UNE e REBIUN. 

A plataforma é compatible con calquera dispositivo electrónico con acceso a Internet. A lectura posterior pódese facer en liña ou sen conexión, neste último caso descargando previamente o libro.

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.biblioteca@udc.es     Licenza de Creative Commons