Skip to Main Content

Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS)

Que son os ODS?

Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) constitúen un chamamento universal á acción para poñer fin á pobreza, protexer o planeta e mellorar as vidas e as perspectivas das persoas en todo o mundo.

En 2015, todos os Estados Membros das Nacións Unidas aprobaron 17 Obxectivos como parte da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible, na cal se establece un plan para alcanzar os Obxectivos en 15 anos, é dicir, en 2030. Estes obxectivos incorporan desafíos globais aos que nos enfrontamos día a día en diferentes ámbitos, como a pobreza, a desigualdade, o clima, a degradación ambiental, etc.

Se ben os ODS son universais, cada país é responsable da implementación de estratexias nacionais para acadalos. En España, o Consello de Ministros aprobou o 29 de xuño de 2018 o “Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030”, no que participaron representantes de tódalas administracións, amais das universidades e do resto de actores sociais e económicos do país.

Os ODS: que son e como alcanzalos

Coñece os 17 ODS

              

             

             

    

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.biblioteca@udc.es     Licenza de Creative Commons