Skip to Main Content

ORCID: Máis información

Enquisa de satisfacción

Resultoulle útil esta guía?
Moi útil: 1 votos (50%)
Útil: 1 votos (50%)
Pouco útil: 0 votos (0%)
Nada útil: 0 votos (0%)
Total de Votos: 2

Preguntas ou suxestións

Se precisa axuda contacte coa biblioteca do seu centro

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons