Skip to Main Content
Parece que está usando Internet Explorer 11 o una versión anterior. Este sitio web funciona mejor con navegadores modernos como las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. Si continúa con este navegador, es posible que vea resultados inespera

ORCID: Engadir publicacións


Dentro do rexistro ORCID do investigador, no apartado Obras, seleccionar Agregar trabajos e despóis Enlazar manualmente:

Despóis de completar o formulario, facer clic en Agregar a la lista:

Para máis información:

 
AVISO: O asistente para as publicacións da Web of Science está temporalmente inaccesible en tanto ResearcherID móvese a Publons. Debido a isto, non aparece a opción ResearcherID entre os asistentes de busca e ligazón no menú "Agregar-Buscar y enlazar".

Para importar as publicacións da Web of Science de maneira automática  é preciso que estean incluidas no perfil de ResearcherID
 

Dentro drexistro ORCID do investigador, no partado Obras, seleccionar Agregar trabajos e Buscar y enlazar:

Na listaxe de fontes para importar referencias seleccionamos Researcher ID:

Despoís de dar autorización para a conexión, abrirase a páxina de ResearcherID onde haberá que identificarse.

               

Unha vez asociado, o identificador quedará incluido no perfil de ORCID. Pódese seleccionar  qué datos de ResearcherID se queren intercambiar con ORCID. Para importar as publicacións selecciónarase Send ResearcherID publications to my ORCID account:

Na listaxe de publicacións marcamos as que nos interesa incorporar ó noso rexistro ORCID e facemos clic en Send.


Se o investigador ten publicacións en Scopus, convén vincular a conta de ORCID co Author Identifier de Scopus. Así pode engadir directamente a ORCID as súas publicacións. Pódese facer:

  1. Dentro do rexistro ORCID do investigador, no apartado Obras, seleccionar Agregar trabajos ► Buscar y enlazar   Scopus to ORCID:

  1. Desde o perfil en Scopus, facer clic en Add to ORCID:

  1. A través dun asistente:


Desde o perfil de Mendeley, no apartado  Other IDs, facer clic en Create or Connect your ORCID iD:

Pódese vincular unha conta existente de ORCID ou ben crear unha nova. Pódese importar toda a información do perfil ORCID ó perfil de Mendeley:

 


Dentro drexistro ORCID do investigador, no apartado Obras, seleccionar Agregar trabajos e despóis Enlace BibTex:

Seleccionar o archivo en formato BibTex que se quere engadir, previamente guardado no ordenador. Tanto Dialnet Plus como Google Schoolar permiten exportar o listado de publicacións nun ficheiro BibTeX.

Para máis información:

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons