Skip to Main Content

VitalSource

Descrición de VitalSource, que é e como funciona.

De que estamos a falar

VitalSource é unha plataforma que recolle libros das editoriais Pearson e Wolter Kluwer.

Esta plataforma permite ler libros en liña ou sen conexión e prestalos temporalmente.                                                                                                     

Tutorial

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.biblioteca@udc.es     Licenza de Creative Commons