Skip to Main Content

Acceso Aberto

Que é o acceso aberto á literatura científica?

Consiste en facilitar o acceso on-line a toda a información científica dispoñible, artigos, monografías, datos de investigación, de forma gratuíta para o lector e baixo licenzas que permitan o seu uso e explotación polos investigadores, as empresas e os cidadáns.

 • Estes documentos pódense descargar, copiar, imprimir e distribuír,  buscar  ou  enlazar  con  calquera  propósito  lexítimo,  sen barreiras financeiras ou técnicas.
 • No entanto, os autores manteñen en todo momento o control sobre os seus traballos e o dereito a seren recoñecidos e citados.
 • O principal obxectivo do acceso aberto é lograr un maior impacto da investigación ao aumentar o acceso a esta.

Vantaxes

Para os investigadores:

 • ​Facilita o acceso gratuito á investigación.
 • Incrementa a visibilidade das obras.
 • Aumenta o impacto, a difusión e a divulgación da investigación.
 • Facilita aos investigadores o acceso a recursos non subscritos pola institución
 • Permite aos autores conservar a titularidade dos dereitos de autor das súas obras e establecer as súas condicións de uso.
 • Garante a preservación electrónica dos documentos de investigación a longo prazo.

Para as institucións:

 • Aumenta a visibilidade e o prestixio. Os repositorios institucionais convértense nun reflexo da actividade investigadora da institución.
 • Actúa como reclamo para novas fontes de financiamento, novos profesores, estudantes potenciais, etc.
 • Asegura a preservación a longo prazo da produción científica da institución.

imagen

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.biblioteca@udc.es     Licenza de Creative Commons