Skip to Main Content
Parece que está usando Internet Explorer 11 o una versión anterior. Este sitio web funciona mejor con navegadores modernos como las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. Si continúa con este navegador, es posible que vea resultados inespera

Acordos transformativos da UDC para publicar en acceso aberto: Cambridge University Press

Guía de descrición dos acordos transformativos existentes na UDC e os seus requisitos de cara ao persoal investigador.

Características do A.T.


As tres universidades galegas, a través do CISUG, asinaron en decembro de 2020 un contrato coa Cambridge University Press (CUP), chamado "CUP Read & Publish", que dá acceso á lectura de todas as revistas da editorial e, ademais, permite aos/ás autores/as publicar en acceso aberto, tanto en revistas "híbridas" (combinan artigos baixo subscrición e de acceso aberto) coma "Gold OA" (non se paga subscrición por acceder).Características do modelo "Read & Publish":

 • O modelo cobre o 100% das taxas de publicación (APC) para un número ilimitado de artigos por ano.
 • A data de aceptación do artigo debe estar comprendida entre o 1/1/2022 e o 31/12/2022. 
 • Tipoloxía documental aceptada:
  • Artigos de investigación
  • Artigos de revisión, comunicacións breves, informes breves, reportes de caso
  • Comunicacións de congresos
 • Permítese a publicación nas revistas "Fully OA" e "Híbridas" da CUP. (Listaxe de revistas)
 • Tipos de licenzas Creative Commons que se poden empregar:
  • CC-BY
  • CC-BY-NC-SA
  • CC-BY-NC-ND
 • É obrigatorio empregar o correo electrónico da UDC.

Compromisos por parte dos/as autores/as:

 • Facer constar nas publicacións a súa filiación á UDC segundo a normativa oficial aprobada.
 • Incluir unha mención á financiación recibida. Exemplo: "Funding for open access charge: Universidade da Coruña/CISUG".

Procedemento de solicitude

 • O/A autor/a de correspondencia coa editorial identificarase coa afiliación da UDC e empregará o correo institucional.
 • Aceptado o manuscrito trala revisión por pares, o/a autor/a recibirá da editorial un correo con instrucións relativas á publicación en Acceso aberto e as APC e licenzas correspondentes a través da ferramenta Rightslink (1). É necesario crear unha conta para seguir co proceso de publicación.
 • Na páxina de pago, Copyright Clearance Centre (CCC), hai que elixir a opción “Seek funding from your institution” e seleccionar a Universidade da Coruña.
 • Verá o desconto dispoñible. A continuación, prema en "Submit for approval" para enviar a solicitude.
 • Se a institución acepta a solicitude, o/a autor/a recibirá un correo da editorial aceptando o desconto.
 • Se o/a autor/a non elixe a opción de Acceso aberto, pero o sistema detecta que pertence á algunha das universidades do CISUG, recibirá un correo indicándolle que pode acollerse a esta opción e publicar retroactivamente o artigo en Acceso aberto.

Guía da CUP para pagar as APC

(1) Rightslink: plataforma onde se realiza o pago das APC para a publicación en acceso aberto. A súa nova ferramenta OA Agreement Manager facilita estas transaccións nos acordos R&P.

 

Para calquera dúbida sobre os requisitos ou o procedemento para solicitar as APC, o enderezo de contacto é accesoaberto.biblioteca@udc.gal.

 

                                                   

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons