Skip to Main Content

Acordos transformativos da UDC para publicar en acceso aberto: Quen pode pedir o financiamento?

Guía de descrición dos acordos transformativos existentes na UDC e os seus requisitos de cara ao persoal investigador.

Requisitos e compromisos

Os acordos transformativos asinados coas diversas editoriais que aparecen nesta infoguía conlevan, no ámbito da UDC, os seguintes requisitos e compromisos por parte dos/as autores/as das publicacións.

1. Requisitos para solicitar o pago das APC:

 • Ser membro da UDC.   
 • Empregar o correo institucional da universidade:
 • Ser autor/a de correspondencia da publicación obxecto de financiamento.   
 • Os documentos aceptados son aqueles recoñecibles como items citables polo JCR:
  • artigos de investigación
  • artigos de revisión 
  • actas de conferencias, en determinados casos

2. Compromisos por parte dos/as autores/as:

 • As publicacións contarán cunha sinatura coa afiliación e correo electrónico da universidade, segundo a normativa oficial aprobada pola UDC.
 • Incluirán unha mención á financiación recibida.
  • Exemplo: "Funding for open access charge: Universidade da Coruña/CISUG".
 • As publicacións depositaranse no repositorio institucional RUC.

3. Outras estipulacións

 • Non se establece un límite para as APC que pode solicitar cada autor/a ou grupo de investigación.
 • En caso de existir limitación nos pagos das APC, o criterio último de aceptación será a orde de chegada das solicitudes ata acadar os tokens ou o orzamento das APC dispoñibles.
 • O Servizo de biblioteca confirmará a aceptación do cargo da APC. Neste sentido, enviará unha carta ás persoas interesadas se se acepta a súa solicitude.


Para calquera dúbida sobre os requisitos ou o procedemento para solicitar as APC, o enderezo de contacto é accesoaberto.biblioteca@udc.gal.

 

                

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons