Skip to Main Content
Parece que está usando Internet Explorer 11 o una versión anterior. Este sitio web funciona mejor con navegadores modernos como las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. Si continúa con este navegador, es posible que vea resultados inespera

Acreditación e avaliación da actividade investigadora: Presentación

Sexenios, axencias de avaliación, criterios de avaliación, instrumentos de avaliación

Obxectivos desta guía

O obxectivo desta guía é orientar sobre os criterios establecidos polas axencias avaliadoras para a certificación e avaliación das actividades docentes, investigadoras e de xestión para o ingreso nos corpos docentes da  universidade e o recoñecemento dos complementos retributivos (sexenios). Contén ademáis:

  • Ferramentas para a avaliación das publicacións: artígos, libros, publicacións científicas, etc.
  • Principais indicadores de calidade: Factor de impacto, índice h, número de citas, etc.

Programas de avaliación do profesorado universitario

O Programa de Avaliación do Profesorado para a contratación (PEP) avalía as actividades docentes e investigadoras e a formación académica dos solicitantes para o acceso ás figuras de profesor universitario contratado (profesor contratado doutor, profesor axudante doutor e profesor de universidade privada) establecidas na LOMLOU.

Toda a información sobre as convocatorias e os requisitos dos solicitantes en ANECA - PEP

O Programa ACADEMIA está dirixido ao proceso de avaliación curricular para a obtención da acreditación para o acceso aos corpos docentes universitarios de Profesor Titular de Universidade e Catedrático de Universidade. Inclúe o procedemento para a exención do requisito de pertencer ao Corpo de Profesores Titulares da Universidade a que se refire o art. 60.1 da Ley Orgánica 6/2001, de 21 de decembro.

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons