Skip to Main Content

Acreditación e avaliación da actividade investigadora: ANECA

Sexenios, axencias de avaliación, criterios de avaliación, instrumentos de avaliación

ANECA : Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación

Programas de avaliación do profesorado universitario

ANECA Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación desenvolve diferentes programas para  a avaliación e acreditación do profersorado universitario:

Os programas da ANECA

Persoal funcionario

O Programa ACADEMIA realiza a avaliación curricular das persoas solicitantes de acreditación para o acceso aos corpos docentes universitarios de Profesor Titular de Universidade e Catedrático de Universidade. Inclue o procedemiento para a exención del requisito de pertenecer al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a que se refire o art. 60.1 da Lei Orgánica 6/2001, de 21 de dicembro.

Criterios e requisitos para solicitar a avaliación:

Titularidade 

Cátedra 

 

Persoal contratado

Requisitos para solicitar a avaliación e criterios por campo de coñecemento:

Axudante doutor/a

Contratado/a douctor/a

Profesor/a universidade privada

Convocatoria para a solicitude de sexenios de 2022:

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons