Skip to Main Content
Parece que está usando Internet Explorer 11 o una versión anterior. Este sitio web funciona mejor con navegadores modernos como las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. Si continúa con este navegador, es posible que vea resultados inespera

Acreditación e avaliación da actividade investigadora: ANECA

Sexenios, axencias de avaliación, criterios de avaliación, instrumentos de avaliación

ANECA : Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación

Programas de avaliación do profesorado universitario

ANECA Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación desenvolve diferentes programas para  a avaliación e acreditación do profersorado universitario:

Os programas da ANECA

Criterios de avaliación:

  • Actividade investigadora ten que quedar reflexada nas publicacións, patentes, actividades de transferencia tecnolóxica ou traballos de innovación, avance ou de impacto económico-social
  • A Capacidade de licerazgo científico debe quedar demostrada na asinatura como primeiro autor de traballos científicos, na dirección de grupos de investigadores ou na dirección de teses.
  • Dependendo dos campos científicos a ANECA  valora especialmente:
    • Ciencias e Ciencias da Saúde: as publicacións en revistas de recoñecido prestixio, con un alto factor de impacto.

    • Arte e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas: as publicacións en revistas e libros publicados en editoriais de prestixio, así como creaciones artísticas e profesionais innovadoras.

    • Ciencias Aplicadas, Enxeñarías e Arquitectura: considéranse de especial relevancia as patentes e as actividades de transferencia de tecnoloxía.

Recoméndase a consulta dos  siguintes docuementos de axuda elaborados pola ANECA para o programa PEP:

Para o programa ACADEMIA:

Convocatoria para a solicitude de sexenios de 2020:

Máis información en Convocatoria de tramos de investigación de la CNEAI 2020

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons