Skip to Main Content
Parece que está usando Internet Explorer 11 o una versión anterior. Este sitio web funciona mejor con navegadores modernos como las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. Si continúa con este navegador, es posible que vea resultados inespera

Acreditación e avaliación da actividade investigadora: Ferramentas por áreas temáticas

Sexenios, axencias de avaliación, criterios de avaliación, instrumentos de avaliación

Ferramentas para a busca de indicios de calidade das publicacións científicas ordenadas por áreas temáticas

Esta páxina ofrece diferentes ferramentas agrupadas por áreas temáticas para facilitar a busca dos indicios de calidade das publicacións académicas (contido baseado na Infoguía "Herramientas de Valoración de la Actividad Investigadora: Herramientas por áreas temáticas", da Biblioteca de la Universidad de Deusto).

PUBLICACIÓNS PERIÓDICAS

 

Ciencias / 
Ciencias da Saúde

Ciencias Sociais e
Xurídicas

Humanidades

Enxeñaría e
Arquitectura

N. de citas
recibidas

Índices de
impacto

Inclusión en
Bases de 
Datos

Calidade 
editorial

Outras
ferramentas

LIBROS E CAPÍTULOS DE LIBROS

  Ciencias / 
Ciencias da Saúde
Ciencias Sociais e
Xurídicas
Humanidades Enxeñaría e
Arquitectura
N. de citas
recibidas
Editorial e 
colección
Bibliografías e Catálogos de bibliotecas
Recensións
Traducións

 

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons