Skip to Main Content
Parece que está usando Internet Explorer 11 o una versión anterior. Este sitio web funciona mejor con navegadores modernos como las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. Si continúa con este navegador, es posible que vea resultados inespera

Acreditación e avaliación da actividade investigadora: Congresos, xornadas, seminarios etc.

Sexenios, axencias de avaliación, criterios de avaliación, instrumentos de avaliación

Contribucións presentadas en congresos, xornadas, seminarios

Indicios de calidade

Se terán en conta estas contribución cando cumpran os seguintes requisitos:

  • Como publicacións científicas en revistas con factor de impacto Journal Citation Report JCR ou SJR - SCImago Journal & Country Rank. Para as áreas de enxeñaría teranse en conta de forma excepcional.
  • Como libros ou capítulos de libro para todas as áreas, se son promovidos por asociaciós internacionais ou nacionais, con periodicidade fixa e que publican actas con as contribucións completas. Ademáis con avaliación externa e ISBN.
  • Como congresos, seminarios: para todas as áreas do coñecemento se son de carácter internacional e de relevancia no seu ámbito científico, con revisión por pares e coa antigüidade suficiente para ser referentes.
  • Segundo os criterios de avaliación da CNEAI do ano 2016 as comunicacións a congresos ou xornadas, só se terán en conta nas seguintes áreas do coñecemento:
    • Enxeñarías da Comunicación, Computación e Electrónica
    • Historia, Xeografía, Artes, Filosofía, Filoloxía e Lingüística.
  • Ademáis, as contribucións publicadas en libros de actas ou homenaxes terán que cumplir os criterios de calidade equiparables aos exisidos para os libros e capítulos de libros.
  • Só se poderán presentar un número máximo de duas aportacións deste tipo.

Donde localizar os indicios de calide

Para detectar indicios de calidade de actas de congresos:

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons