Skip to Main Content
Parece que está usando Internet Explorer 11 o una versión anterior. Este sitio web funciona mejor con navegadores modernos como las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. Si continúa con este navegador, es posible que vea resultados inespera

Acreditación e avaliación da actividade investigadora: Indicios xerais de calidade

Sexenios, axencias de avaliación, criterios de avaliación, instrumentos de avaliación

Indicios xerais de calidade

 Os indicios de calidade dos distintos tipos de publicacións científicas requiridos nos diferentes procesos de avaliación son:

As ferramentas utilizadas para a avaliación das publicacións científicas encóntranse nas bases de datos de citas  Web of Science e Scopus: Factor de impacto, índice h, Scimago Journal Rank.

Nas áreas das Ciencias Sociais e Humanidades recentemente apareceu Dialnet Métricas Portal de indicadores de la producción científica. Trátase dun proxecto de colaboración entre bibliotecas que persigue incluir as referencias bibliográficas dos artigos de revistas recompilados na base de datos Dialnet. A finalidade é obter as citas aos documentos e aos autores. Estos datos pódense agrupar de muy diferentes maneiras (por áreas de coñecemento, universidades, revistas, etc.) e se publican no portal tendo en conta os indicadores clásicos.

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons