Skip to Main Content
Parece que está usando Internet Explorer 11 o una versión anterior. Este sitio web funciona mejor con navegadores modernos como las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. Si continúa con este navegador, es posible que vea resultados inespera

Acreditación e avaliación da actividade investigadora: Patentes

Sexenios, axencias de avaliación, criterios de avaliación, instrumentos de avaliación

Avaliación de patentes

Criterios de avaliación

Esta actividade ten relevancia significativa nos ámbitos científico e tecnolóxico. As patentes deben cumprir os seguintes requisitos:

  • Que estean en explotación, demostrándose mediante o contrato de compraventa ou contrato de licenza.
  • As patentes concedidas pola Oficina Española de Patentes y Marcas mediante sistema de examen previo.

  • Terase en conta a extensión da proteción, é dicir, que as patentes de carácter internacional se consideran de máis relevancia que as de carácter nacional.

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons