Skip to Main Content
Parece que está usando Internet Explorer 11 o una versión anterior. Este sitio web funciona mejor con navegadores modernos como las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. Si continúa con este navegador, es posible que vea resultados inespera

Citas e referencias bibliográficas: Estilo MLA

Estilo MLA


O estilo MLA foi creado pola Modern Language Association e está enfocado ás humanidades, lingua e literatura. O primeiro formato foi lanzado en 1931 para servir como folla de estilo na redacción da revista da institución PLMA, pero a partir da década dos 50 do século XX xa pasou a considerarse un formato universal de interese para investigadores/as, eruditos/as e estudantes no eido da lingua e literaturas modernas (máis información). Nos últimos tempos este estilo bibliográfico tamén se emprega habitualmente nas ciencias sociais.

A 8ª edición  do manual MLA apareceu en 2016 e recolle exemplos sobre como citar a bibliografía e elaborar a listaxe das referencias. No 2021 publícase a 9ª edición.

A 8ª edición do estilo MLA, aínda que ofrece a descrición dos diferentes tipos de fontes, proporciona un sistema máis flexible baseado nos elementos principais que compoñen a referencia bibliográfica, o que permite aplicar o estilo a calquera tipo de documento a ata o nivel de descrición que se considere necesario para identificar perfectamente a fonte. Estes elementos, e a orde na que deben aparecer coa súa correspondente puntuación, son os seguintes:

 1. Autor/a.     (Apelidos, nome da persoa responsable do documento)
 2. Título da fonte.    (As obras unitarias ou principais van en cursiva, as partes doutras obras póñense entre comiñas)
 3. Título do contenedor,     (un libro no caso dos capítulos, un sitio web, unha serie de televisión no caso de episodios concretos, etc.)
 4. Outros colaboradores,      (outros colaboradores que se considere interesante incluír na referencia, coma tradutores, ilustradores, etc. O seu nome irá precedido pola mención de función que lle corresponda)
  • Roles: Adaptado por/ Dirixido por/ Editado por / Ilustrado por/ Protagonizado por / Introdución de/ Tradución de/ etc. 
 5. Versión,    (edición dun libro, versión dun programa ou dunha páxina web, etc.)
 6. Número,      (volumes, capítulos de serie, números de revista, etc.)
 7. Editor/a,     (compañía ou institución responsable da publicación da obra)
 8. Data de publicación,    (a data ponse tal e como aparece na fonte; os meses abrévianse)
 9. Localización.    (nos recursos impresos fai referencia ao número ou rango de páxinas onde se atopa o texto citado)

NOTA: Non todos estes elementos son obrigatorios para todo tipo de fontes ou documentos, e tamén poden incluírse outros elementos complementarios se é necesario. Na seguinte páxina da MLA pódense atopar exemplos prácticos destes elementos: Works Cited: A Quick Guide | MLA Style Center. Tamén se pode consultar máis información sobre o significado dos diferentes elementos e o seu uso na seguinte guía: Formato MLA y Guía de Estilo // Purdue Writing Lab.

Referencias por tipo de documento (obras impresas)

Formato da referencia:


Apelido/s, nome do/a autor/a do artigo. "Título do artigo". Título da publicación (en cursiva). Volume, número, ano, páxinas.

 

Bagchi, Alaknanda. "Nacionalismos en conflicto: la voz del subalterno en el bashai tudu de Mahasweta Devi". Tulsa Studies in Women's Literature, vol. 15, no. 1, 1996, pp. 41-50.

Casanova-Vizcaíno, Sandra. “La China gótica de Alfonso Hernández Catá”. Perífrasis. Revista de Literatura, Teoría y Crítica, vol. 4, núm. 8, 2013, pp. 56-70.


NOTA: Cando se cita un artigo dun número especial dunha revista, na fonte hai que incluír primeiro o nome do número e, separado por coma, a expresión "número especial de".

Burgess, Anthony. "La política en las novelas de Graham Greene". Literature and Society, número especial de Journal of Contemporary History, vol. 2, no. 2, 1967, pp. 93-99.

Formato da referencia:


Apelido/s, nome do/a autor/a. Título do libro (en cursiva). Editorial, ano.  (este é o formato básico, pero poden incluírse elementos adicionais segundo os elementos recoñecidos polo MLA Style se é necesario)

 

Bonnett, Piedad. Para otros es el cielo. Penguin Random House, 2015.

Booth, Wayne C., et al. The Craft of Research. 2ª ed., U of Chicago P, 2003.

Sánchez Prado, Ignacio M., editor. Mexican Literature in Theory. Bloomsbury, 2018.  (neste caso a autoría recae nun editor literario, polo que se inclúe a mención da súa función despois do nome)

 

 • Libros con dous autores/as: póñense os dous nomes na orde en que aparecen no libro, o primeiro en orde inversa e o segungo en orde directa.

Deleuze, Gilles y Félix Guattari. Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Traducido por José Pérez Vásquez y Umbelina Larraceta, Pre-Textos, 2002.

Gillespie, Paula y Neal Lerner. La guía de Allyn y Bacon para la tutoría entre pares. Allyn y Bacon, 2000.

 • Libros con máis de dous autores/as: ponse o primeiro nome seguido da expresión "et al." separada por unha coma

Polinario Rodríguez, Antonio, et al. Dimensiones poéticas. Cursiva, 2016.

 • Autoría corporativa: a autoría tamén pode recaer nunha entidade, institución, organismo oficial, etc. Se a autoría é distinta da editorial, inclúense os dous elementos na referencia; se, pola contra, son a mesma, a referencia comeza co título e a entidade consta coma editora. O nome ponse tal e como aparece na fonte, pero sen o artigo inicial nin abreviaturas.

Asociación Americana de Alergia. Alergias en niños. Random House, 1998.

Servicios de agua potable gestionada de forma segura. Informe temático sobre el agua potable 2017. Organización Mundial de la Salud y Unicef, 2017,.

Formato da referencia:


Apelidos, Nome do/a autor/a. “Título do capítulo”. Título do libro, Nome e Apelidos do/a editor/a e/ou compilador/a, Editorial, ano, páxinas que comprende o capítulo.

 

Martínez Otero, Luis M. “El significado biológico del arte”. Un breve viaje por la ciencia, coordinado por José Ignacio Barriobero Neila, Universidad de la Rioja, 2009, pp. 37-46.

Washi, Rumi. “‘Japanese Female Speech’ and Language Policy in the World War ii Era”. Japanese Language, Gender and Ideology. Cultural Models and Real People, editado por Shigeko Okamoto et al., Oxford University Press, 2004, pp. 76-91.


NOTA: Cando a autoría do capítulo e do libro recae na mesma persoa, a referencia faise para a obra completa. Se se quere facer mención do título do capítulo, esto farase no texto.

Toh Enjoe’s Self-Reference Engine emphasizes the point of view of children, particularly in the chapters “Bobby Socks” (115–26) and “Echo” (307–18).

Obra citada:

Enjoe, Toh. Self-Reference Engine. Translated by Terry Gallagher, Haikasoru, 2013.

As actas impresas dun congreso referéncianse coma os libros, mentres que os relatorios incluídos nas actas seguen o modelo para os capítulos de libro.


Siemens Hernández, Lothar. “Los fundamentos de la organización musical en los repertorios del flamenco.” V Congreso de la Sociedad Española de Musicología: Campos interdisciplinares de la Musicología, editado por Begoña Lolo, SEDEM, 2002, pp. 1363-72.


Pola súa banda, o formato básico para citar unha conferencia non impresa sería o seguinte:

Apelido, Nome. “Título da conferencia”. Nome do foro ou do evento, data, lugar.


Castellanos Moya, Horacio. “Un dolor tan cruento como la más cruda violencia”. Feria del Libro de Bogotá, 21 de abril del 2018, Corferias, Pabellón 20, Museo Centro de Memoria Histórica de Colombia, Bogotá.

Formato da referencia:

Apelidos, Nome. Título da tese ou traballo académico. Traballo fin de grao/mestrado ou Tese de doutoramento, Institución, ano.


Uribe González, Mónica. La soledad como nostalgia y búsqueda de trascendencia en cuatro cuentos de "El llano en llamas”. Trabajo de fin de grado, Universidad de los Andes, 2005.

Formato da referencia para películas:


Título da película. Nome do/a director/a, Distribuidora, ano de estreno.


La lengua de las mariposas. Dirigida por José Luis Cuerda, Miramax, 1999.


Se se considera relevante, pódense incluír os nomes dos/as intérpretes trala mención de dirección:


Speed Racer. Dirigida por Lana Wachowski y Lilly Wachowski, actuaciones de Emile Hirsch, Nicholas Elia, Susan Sarandon, Ariel Winter y John Goodman, Warner Brothers, 2008.

Por outra banda, se se quere facer énfase na dirección ou nun membro do reparto, este pode encabezar a referencia, poñendo a súa función despois do nome:

Lucas, George, director. Star Wars episodio IV: Una nueva esperanza. Twentieth Century Fox, 1977.


Formato da referencia para capítulos de series:


“Capítulo”. Título da serie, tempada, episodio, Produtora, data de emisión do capítulo.


“Faithful”. The Handmaid’s Tale, temporada 1, episodio 5, MGM Television, 10 de mayo del 2017.

"94 reuniones". Parks and Recreation, creado por Greg Daniels y Michael Schur, actuación de Amy Poehler, temporada 2, episodio 21, Deedle-Dee Productions y Universal Media Studios, 2010.   (tamén se poden incluír os nomes do/a creador/a, dos/as intérpretes, etc.)

Na 8ª versión do MLA Style Handbook non se fai mención a como facer a referencia de documentos xurídicos. Con todo, pódense atopar exemplos de como adaptar este estilo ás fontes xurídicas nas guías elaboradas pola Universidad de Alicante e pola Universidad Complutense de Madrid. Seguindo estes exemplos obtense o seguinte modelo básico de referencia.

Leis e outras normas:

Ámbito territorial. Título da norma (lei orgánica, lei, decreto, orde, etc.). Nome da publicación oficial. Número do boletín/diario, data de publicació, páxina/s.

España. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. BOE, no. 313, 2004, pp. 42166-97.

Comunidad Valenciana. Decreto 44/2012, de 9 de marzo, del Consell, por el que declara Bien de Interés Cultural Inmaterial la fiesta de las Fallas de Valencia. DOCV, no. 6732, 2012, pp. 7238-46.

Resolucións xudiciais:

Tipo de resolución Tribunal Número/Ano (Xurisdición, sección do tribunal, se procede), data (número de recurso, se procede). Nome da fuente, número da fonte, data de publicación, páxinas.

Sentencia del Tribunal Constitucional 116/1986, de 8 de octubre. Boletín de Jurisprudencia Constitucional, no. 66, 1986, pp. 1147-52.

Outras guías

Guías en liña:

Biblioteca Universidad de Deusto. Como citar en estilo MLA (vídeo tutorial).

Biblioguía de citas en estilo MLA. UCM

UAM Biblioteca. Estilo MLA (Biblioguías).

Purdue University. MLA Formatting and Style Guide. Online Writing Lab (OWL).

MLA Style Center. Citations by format


Manuais e guías para descargar:

Marín Calderón, Norman. "El estilo de redacción del manual MLA: la nueva edición (2016) para el usuario hispanohablante". Revista de Lenguas Modernas, no. 25, 2016, pp. 425-439, https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rlm/article/view/27716/27931. Consultado: 29 setembro 2017.

Michelle, Amaya, et al. Manual de citas y referencias bibliográficas: Latino, APA, Chicago, IEEE, MLA. Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes, 2020. Manual de citas y referencias bibliográficas (Uniandes, final impresión, julio 21).pdf

Biblioteca de la Universidad de Alicante. Estilo MLA (actualizado según el manual de la 8ª ed. 2016 

Formato de citas no texto

A cita no texto no estilo MLA consta dunha breve referencia entre parénteses ao/á autor/a (o título se non hai autor/a coñecido/a) e á páxina, ou só á páxina se o/a autor/a se menciona no texto.

Cita no texto:

El imperialismo es "la práctica, la teoría y las actitudes de un centro metropolitano dominante que gobierna un territorio distante" (Said 9).  (non se usa a coma entre os dous elementos)

Según Edward W. Said, el imperialismo se define por "la práctica, la teoría y las actitudes de un centro metropolitano dominante que gobierna un territorio distante" (9).

Despite an apparent decline in reading during the same period, “the number of people doing creative writing—of any genre, not exclusively literary works—increased substantially between 1982 and 2002” (Reading 3).   (cita do título, o máis abreviado posible. O título pode aparecer en cursiva ou entre comiñas dependendo da fonte)

Referencia bibliográfica:

Said, Edward W. Cultura e imperialismo. Knopf, 1994.

Reading at Risk: A Survey of Literary Reading in America. National Endowment for the Arts, June 2004.


NOTA: Nas citas no texto, o nome do/a autor/a só inclúe o apelido. Se se citan varios autores co mesmo apelido, tamén se incluirá a inicial e, se esta tamén coincide, o nome completo.

(R. O. Moscone 433)

Por outra banda, se se citan varias obras coa mesma autoría, o título da obra tamén se incluirá na cita, separada do apelido por coma.

(Coetzee, Desgracia 229)

(Coetzee, Hombre 56)

(Frye, “Double Vision” 85)

Se en vez da páxina, faise referencia a un capítulo, unha sección, unha liña, etc., o número irá precedido dunha etiqueta aclaratoria abreviada (non se abrevia no caso das liñas).

(Duarte, párr. 44)

Cando o documento ten un autor corporativo, este pódese empregar tamén na cita no texto, abreviando o nome o máximo posible ou empregando o seu acrónimo. Aínda así, recoméndase que o autor se mencione preferiblemente no texto e incluír só as páxinas na cita.

 (NIH 25)    (Fai referencia ao National Institute of Health)

Cando se cita unha fonte con dous autores/as, inclúense os dous na cita. Cando hai tres ou máis autores, só se pon o apelido do primeiro, seguido da expresión "et al.".

(Best e Marcus 9)

(Franck et al. 327)

Se nunha mesma cita se mencionan obras de diferentes autores, estes aparecen nos parénteses separados por punto e coma. A orde na que aparecen os apelidos é indiferente.

(Foucault; Barthes)  ou

(Barthes; Foucault)

Pódese atopar máis informacion sobre as citas no texto na páxina de axuda do MLA Style Center: in-text citations Archives | MLA Style Center.

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons