Skip to Main Content
Parece que está usando Internet Explorer 11 o una versión anterior. Este sitio web funciona mejor con navegadores modernos como las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. Si continúa con este navegador, es posible que vea resultados inespera

Citas e referencias bibliográficas: Refworks

RefWorks clásico Nuevo RefWorks

RefWorks clásico ou RefWorks Legacy

Refworks é o xestor de referencias bibliográficas que está a disposición da nosa comunidade universitaria e que lle permite:

  • Crear unha base de datos persoal en liña na que poderá  almacenar unha cantidade ilimitada de rexistros bibliográficos.
  • Importar referencias bibliográficas automaticamente, procedentes de diferentes bases de datos, catálogos de bibliotecas, portais de revistas electrónicas.
  • Clasificar as referencias almacenadas creando carpetas temáticas.
  • Normalizar as referencias utilizando o estilo bibliográfico desexado (MLA, APA, Vancouver, etc.) e insertalas nos seus documentos.
  • Compartir as referencias con outras persoas usuarias.

Guías e manuais

Guías en liña:

Proquest: Formación e recursos en español: RefWorks

Universidad Pablo de Olavide, Biblioteca. Formación de usuarios 2013: RefWorks 2.0

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Universitaria: Biblioguías: RefWorks

Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid: Guía temática sobre citas bibliográficas: RefWorks.

Como exportar rexistros desde o catálogo da biblioteca

1. Tras facer unha busca no catálogo da biblioteca, hai que seleccionar o/s rexistro/s de interese en premer en "Gardar os rexistros marcados":

2. Para ver estes rexistros, hai que premer en "Ver os rexistros gardados":

3. Na pantalla de exportación, elíxense as opcións "Formato de lista EndNote/Refworks" e "Enviar lista a Disco local". Prémese en "Enviar". Descárgase un arquivo no ordenador con nome "export.txt":

4. Na nova versión de Refworks, prémese en "+ Añadir" e en "Importar referencias":

5. Na seguinte pantalla, selecciónase a opción "Importar desde un archivo". Búscase o arquivo no ordenador ou arrástrase e sóltase no recadro indicado. A continuación aparece a pantalla de importación. Na caixa coa lupa escríbese "Innovative Interfaces" e selecciónase a primeira opción (EndNote/Refworks Format). No despregable que aparece debaixo, elíxese "Allegheny College" ou "Universidad de Granada". Prémese en "Importar":

6. Séguense o resto das indicacións para completar a importación.


NOTA: Na versión antiga de Refworks, hai que premer en "Importar" (parte dereita da pantalla) e introducir os mesmos datos antes de seleccionar o arquivo cos rexistros gardados. Prémese en "Importar" para finalizar o proceso:

  • Filtro de importación/Fuente de datos: Innovative Interfaces (EndNote/Refworks Format).
  • Base de datos: Allegheny College ou Universidad de Granada

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons