Skip to Main Content
Parece que está usando Internet Explorer 11 o una versión anterior. Este sitio web funciona mejor con navegadores modernos como las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. Si continúa con este navegador, es posible que vea resultados inespera

Citas e referencias bibliográficas: Táboa comparativa dos xestores

Táboa comparativa das funcionalidades que ofrecen algúns xestores bibliográficos

 

 

 

Custo Gratuíto usuarios UDC Gratuíto usuarios UDC Gratuíto ata 100 MB Gratuíto ata 2GB 
Tipo de aplicación Aplicación WEB. Hai que crear unha conta persoal Aplicación WEB. Hai que crear unha conta persoal Require instalar a aplicación en local Versión local / Aplicación WEB
Capacidade de almacenamento Ilimitada 50.000 referencias e 2G de documentos adxuntos. 100 MB gratis para cada usuario 2 GB de almacenamento gratis
Permite importar pdfs e almacenarlos SI SI SI SI
Inclúe estilos bibliográficos SI SI SI SI
Busca directa en bases de datos NON directamente SI, pero limitada a súa listaxe de bases de datos. NON SI, pero limitada 
Exportar directamente referencias de bases de datos online Si,  con  Safe to Refworks Si, via Capture Reference importer Si, via web translators Si, via web importer
Introducir citas no texto SI, instalando un plugin SI, instalando un plugin SI, un instalando plugin SI, con MS Word Plugin
Compartir referencias SI SI SI SI
Crear listaxes bibliográficas SI SI SI SI
Xestión de duplicados SI SI SI SI

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons