Skip to Main Content
Parece que está usando Internet Explorer 11 o una versión anterior. Este sitio web funciona mejor con navegadores modernos como las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. Si continúa con este navegador, es posible que vea resultados inespera

Citas e referencias bibliográficas: Estilo VANCOUVER (URM)

Estilo VANCOUVER (URM)

O estilo dos Requisitos de Uniformidad para Manuscritos Enviados a Revistas Biomédicas, máis coñecido como estilo Vancouver, é un conxunto de pautas para a publicación de manuscritos no ámbito das Ciencias da Saúde, entre as que se inclúen as normas dedicadas á forma de realizar as referencias bibliográficas.

Ademais dos que os amosamos abaixo, podedes atopar máis exemplos para citar material de Internet en Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers (2nd edition), realizada pola prestixiosa National Library of Medicine.  

Referencias por tipo documento segundo o estilo VANCOUVER

Elementos e ordenación:

Persoa autora A, Persoa autora B. Título do libro [Internet]. Lugar de publicación: Editorial; Ano de publicación [data de consulta]. Nª de páxinas. Dispoñible en: 

Normas e máis exemplos no Capítulo 22 de Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers (2nd edition),

- Contribución nun libro:

Elementos e ordenación:

Autoría da contribución. Título da contribución. En: editores do libro. Título do libro [Internet]. Lugar de publicación: Editorial; Ano de publicación [data de consulta]. Dispoñible en:

     

Elementos e ordenación:

Persoa autora A, Persoa autora B. Título do artigo. Título da revista [Internet]. Data de publicación [data de consulta]; volume(número):pp-pp. Dispoñible en: 

NOTA: As revistas indizadas en Pubmed citaranse co título abreviado. Pódese realizar a busca deste título en Pubmed: (Journals in NCBI Databases) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals 

Normas e máis exemplos no Capítulo 23 de Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers (2nd edition),

Elementos e ordenación:

Autoría. Título [Internet]. Lugar de publicación: Editor. Data de publicación [data de consulta]. Dispoñible en:

Normas e máis exemplos no Capítulo 26 de Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers (2nd edition),

- Contribución nun blog:

Elementos e ordenación:

Autoría da contribución. Título da contribución. Data de publicación da contribución [data de consulta]. En: Autor ou editor do blog. Título do blog [Internet]. Lugar de publicación: Editor. Data de publicación. Dispoñible en:

     

Elementos e ordenación:

Seguen as mesmas pautas que as establecidas para as monografías en Internet. A única variante é a existencia do campo [Tipo de documento] onde é preciso sinalar se se trata dunha tese, traballo fin de grao, traballo fin de mestrado, etc.

Autoría. Título [Tipo de documento en Internet]. Lugar de publicación: Editor; Data de publicación [data de consulta]. Dispoñible en:

Elementos e ordenación:

Título da base de datos [Internet]. Lugar de publicación: Editor. Data de publicación [data de consulta]. Dispoñible en:

Normas e máis exemplos no Capítulo 24 de Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers (2nd edition),

- Partes de bases de datos:

Elementos e ordenación:

Título da base de datos [Internet]. Lugar de publicación: Editor. Data de publicación da base de datos. Título da parte; [data de consulta da parte]; [extensión da parte]. Dispoñible en:

     

- Contribucións en bases de datos:

Elementos e ordenación:

Autoría da contribución. Título da contribución. Data de publicación da contribución [data de consulta]. En: Título da base de datos [Internet]. Lugar de publicación: Editor. Data de publicación. Dispoñible en:

     

Elementos e ordenación:

Autoría. Título [Internet]. Lugar de publicación: Editor; Data de publicación [data de consulta]. Dispoñible en:

NOTA: Se non podemos asignar como autor/a a ningunha persoa ou institución, deixamos o título como primeiro elemento. Hai que diferenciar entre a persoa autora, que é a/o responsable intelectual do contido, do editor/a, que, neste caso, será a institución, organismo ou similar que albergue e/ou manteña a páxina.

Os campos lugar de publicación e data de publicación son os máis delicados. O primeiro adoita aparecer en partes da páxina como “Contact us” ou “About us”. Para indicar a data de publicación da páxina escollerase por esta orde: a data do copyright, a data de revisión ou actualización da páxina, ou a data da consulta.

Normas e máis exemplos no Capítulo 25 de Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers (2nd edition),

- Páxinas ou partes de sitios web:

Elementos e ordenación:

Título da páxina principal [Internet]. Lugar de publicación: Editor; Data de publicación da páxina principal. Título da parte; Data de publicación da parte [data de consulta da parte]. Dispoñible en:

     

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons