Skip to Main Content
Parece que está usando Internet Explorer 11 o una versión anterior. Este sitio web funciona mejor con navegadores modernos como las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. Si continúa con este navegador, es posible que vea resultados inespera

Citas e referencias bibliográficas: Estilo IEEE

Como redactar referencias co estilo IEEE

Libros

Iniciais e Apelido dos/as autores/as, Título do libro en cursiva. Edición. Lugar de publicación: Editorial, Ano de publicación.

Exemplos:

 • [1] R. G. Gallager. Principles of Digital Communication. New York: Cambridge University Press, 2008.
 • [2] A. Rezi and M. Allam, “Techniques in array processing by means of transformations,” in Control and Dynamic Systems, Vol. 69, Multidimensional Systems, C. T. Leondes, Ed. San Diego: Academic Press, 1995, pp. 133-180.
 • [3] J. A Prufrock, Ed., Lasers, 2nd. ed. New York: McGraw-Hill, 2004.
Artigo de revista

Iniciais e Apelido dos/as autores/as, "Título do artigo entre comiñas", Título abreviado da revista en cursiva, volume (abreviado vol.), número abreviado (no.) páxinas (abreviado pp.), Mes Ano.

Exemplos

 • [4] G. Liu, K. Y. Lee, and H. F. Jordan, "TDM and TWDM de Brujin networks and suffflenets for optical communications," IEEE Transactions on Computers, vol. 46, pp. 695-701, June 1997.
 • [5] S.-Y. Chung, "Multi-level dirty paper coding," IEEE Communication Letters, vol. 12, no. 6, pp. 456-458, June 2008.

NOTA: Para referenciar artigos que aínda non foron aceptados para publicación, empregarase a frase "submitted for publication" en lugar da data. Se foron aceptados pero aínda non aparecen publicados, hai que usar "to be published" en lugar da data.

Artículos publicados en conferencias

Iniciais e Apelido dos/as autores/as, "Título do artigo de conferencia" in Nome completo da conferencia, Cidade da conferencia, Estado da conferencia abreviado (se corresponde), ano, páxinas (abreviado pp.) 

Exemplos

 • [6] N. Osifchin and G. Vau, "Power considerations for the modernization of telecommunications in Central and Eastern European and former Soviet Union (CEE/FSU) countries", in Second International Telecommunications Energy Special Conference, 1997, pp. 9-16.
 • [7] G. Caire, D. Burshtein, and S. Shamai (Shitz), "LDPC coding for interference mitigation at the transmitter," in Proceedings of the 40th Annual Allerton Conference in Communications, Control, and Computing, Monticello, IL, pp. 217-226, October 2002.

NOTA: A palabra "in" antes do título da conferencia non se pon en cursiva.

Artigo presentado en conferencia pero sen publicar

Iniciais e Apelido dos/as autores/as, "Título do artigo de conferencia", presented at the Título completo da conferencia, Cidade da Conferencia, Estado abreviado, Ano.

Exemplo:

 • [8] H. A. Nimr, "Defuzzification of the outputs of fuzzy controllers", presented at 5th International Conference on Fuzzy Systems, Cairo, Egypt, 1996.
Informes técnicos (informes, documentos internos, memoranda)

Iniciais e Apelido dos/as autores/as, "Título do informe", Nome da empresa, Sede da empresa, Tipo de informe abreviado, Número de informe, Data de publicación.

Exemplo:

 • [9] K. E. Elliot and C. M. Greene, "A local adaptive protocol", Argonne National Laboratory, Argonne, France, Tech. Rep. 916-1010-BB, 1997.
Tese de mestrado ou tese doutoral

Iniciais e Apelido do/a autor/a, "Título da tese ou proxecto", Clase de documento (tese doutoral, traballo fin de mestrado, etc.), Departamento, Institución académica (abreviada), Cidade, Estado abreviado, Ano.

Exemplo:

 • [10] H. Zhang, "Delay-insensitive networks," M.S. thesis, University of Waterloo, Waterloo, ON, Canadá, 1997.
 • [11] J.-C. Wu. "Rate-distortion analysis and digital transmission of nonstationary images". Ph.D. dissertation, Rutgers, the State University of New Jersey, Piscataway, NJ, USA, 1998.
Apuntamentos de clases

"Título dos apuntamentos ou materia", class notes for Código da materia, Departamento, Institución ou Universidade, época e ano.

Exemplo:

 • [12] "Signal integrity and interconnects for high-speed applications", class notes for ECE497-JS, Department of Electrical and Computer Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign, Winter 1997.
Comunicacións privadas

Iniciais e Apelido da persoa coa que se mantién a comunicación (private communication), Ano.

Exemplo:

 • [13] T. I. Wein (private communication), 1997.
De internet

Iniciais e Apelido dos/as autores/as (ano, mes e día). Título (edición) [Tipo de medio, xeralmente Online]. Available: Url

Exemplo:

 • [14] J. Jones. (1991, May 10). Networks (2nd ed.) [Online]. Available: http://www.atm.com

NOTA: Os recursos en Internet poden presentar unha tipoloxía moi variada (revistas, monografías, sitios web de entidades, bases de datos, etc.) En xeral, cítanse como o documento impreso do tipo ao que pertencen engadindo a indicación [Online] ou outro tipo de medio polo que se transmitan, e o DOI (Digital Object Identifier) ou url.

Catálogos

Catalog No. Código do catálogo, Nome do produto, Empresa, Cidade, Estado (abreviado)

Exemplo:

 • [15] Catalog No. NWM-1, Microwave Components, M. W. Microwave Corp., Brooklyn, NY.
Notas de aplicación

Nome do produto ou empresa, Appl. Note Número da nota de aplicación, Páxinas (abreviado pp.)

Exemplo:

 • [16] Hewlett-Packard, Appl. Note 935, pp. 25-29.
Estándares ou patentes

Iniciais e Apelido dos/as autores/as, "Título da patente", Número, Mes, Día, Ano.

Exemplo:

 • [17] K. Kimura and A. Lipeles, "Fuzzy Controller Component,"; U. S. Patent 14,860,040, December 14, 1996.
Datos de investigación

M. Veljić, N. Rajčević, and D. Bukvički, “A Revision Of The Moss Collection Of The University Of Belgrade Herbarium (Beou) From The Ostrozub Mountain In Serbia.” Zenodo, 2016.

Máis información

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons