Skip to Main Content
Parece que está usando Internet Explorer 11 o una versión anterior. Este sitio web funciona mejor con navegadores modernos como las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. Si continúa con este navegador, es posible que vea resultados inespera

Citas e referencias bibliográficas: Consideracións xerais

Consideracións xerais

Para redactar as citas e referencias dunha maneira uniforme e coherente existen diferentes normas ou estilos bibliográficos, que determinan:

  • A forma de incluír as citas no texto que se está a redactar.
  • A maneira de transcribir os elementos que compoñen as referencias bibliográficas.

Cando se comeza un traballo académico ou de investigación, é importante elixir o estilo bibliográfico apropiado á área de coñecemento ou á revista na que se vaia publicar. Os estilos bibliográficos máis utilizados segundo as áreas de coñecemento:

As diferencias fundamentais entre os distintos estilos son:

  • O uso de maiúsculas para transcribir os apelidos do autor: GARCIA, Emilio ou Garcia, Emilio
  • O lugar no que se indica a data de publicación: despois do autor ou despois dos datos de publicación.
  • O título da publicación en letra cursiva ou subliñado.
  • Se se inclúe ou non a data de publicación.                                          

Recoméndase ser coidadoso ao anotar a bibliografía consultada: incluír todos os elementos que compoñen as referencias e indicar  as páxinas. Os xestores bibliográficos - noutro apartado desta guía - constitúen unha grande axuda e adáptanse a todos os estilos bibliográficos.

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons