Skip to Main Content
Parece que está usando Internet Explorer 11 o una versión anterior. Este sitio web funciona mejor con navegadores modernos como las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. Si continúa con este navegador, es posible que vea resultados inespera

Datos de investigación: Comunidade UDC en Zenodo

Comunidade UDC en Zenodo

En febreiro de 2020 creouse unha comunidade UDC en Zenodo para que o persoal investigador da nosa universidade deposite aí os seus datos de investigación. Deste xeito, aos/ás investigadores/as da UDC que queiran poñer os seus datos de investigación de forma aberta ou necesiten cumprir con requirimentos de editores, institucións ou mandatos de financiadores, como o Horizonte 2020, recoméndaselles que depositen os datos de investigación neste repositorio multidisciplinar.

O depósito en Zenodo é moi sinxelo e ofrece vantaxes importantes para os investigadores, como:

  • obter un DOI para o dataset
  • gran capacidade de almacenamento

A maiores, ao crear unha comunidade para a Universidade da Coruña tamén se está a ofrecer un punto único de consulta dos datos de investigación da UDC.

Ademais de na propia comunidade da UDC, e de forma complementaria, tamén é posible depositar noutra comunidade do seu interese ou nun repositorio temático para incrementar a visibilidade.

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons