Skip to Main Content
Parece que está usando Internet Explorer 11 o una versión anterior. Este sitio web funciona mejor con navegadores modernos como las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. Si continúa con este navegador, es posible que vea resultados inespera

Acordos transformativos da UDC para publicar en acceso aberto: Wiley

Guía de descrición dos acordos transformativos existentes na UDC e os seus requisitos de cara ao persoal investigador.

Características do A.T.


A CRUE asinou un contrato coa editorial Wiley que dá acceso ao persoal investigador das institucións participantes (entre as que se atopan as tres universidades galegas, a través do CISUG) á lectura de todas as revistas con modelo de subscrición da editorial. Ademais, permite a publicación en Acceso aberto nas revistas "híbridas" (combinan artigos baixo subscrición e en acceso aberto) da editorial. Se non se elixe esta opción de publicación, o artigo permanecerá como artigo de suscrición e os/as autores/as non se beneficiarán do acordo de Wiley. Ademais, os custos de publicación que non pertencen a OA (color, páxina, etc.) cóbranse por separado ao/á autor/a. O acordo finaliza o 31 de decembro de 2024.Características do modelo:

 • O modelo cobre o 100% das taxas de publicación (APC). O número de publicacións aceptadas dependerá do fondo establecido para cada universidade. 
 • A data de aceptación do artigo debe ser posterior ao 1/3/2022.
 • Tipoloxía documental aceptada: 
  • Artigos de investigación primaria
  • Artigos de revisión
 • Listaxe de revistas elixibles 
 • Tipos de licenzas Creative Commons que se poden empregar:
 • CC-BY (preferiblemente)
 • CC-BY-NC
 • CC-BY-NC-ND

Un pequeno número de revistas só aceptarán as dúas últimas opcións. Por outra banda, algunhas revistas só ofrecen a opción CC-BY se os patrocinadores da investigación impoñen este tipo de licenza.

 • É obrigatorio empregar o correo electrónico da UDC.

Compromisos por parte dos/as autores/as:

 • Facer constar nas publicacións a súa filiación á UDC segundo a normativa oficial aprobada.
 • Incluir unha mención á financiación recibida. Exemplo: "Funding for open access charge: Universidade da Coruña/CISUG".

Procedemento de solicitude

 

 • O/A autor/a de correspondencia coa editorial identificarase coa afiliación da UDC e empregará o correo institucional.
 • Aceptado o manuscrito trala revisión por pares, o/a autor/a rexistrarase en Author Services e premerá en Manage Article. Hai que premer en Select Open Access
 • Pedirase a confirmación das axencias financiadoras e a afiliación subministrada no artigo. Feito isto, prémese en Make my article open access.
 • Introdúcense os datos de contacto e prémese en Submit.
 • Tras acreditar a elixibilidade, recibirase un correo de aceptación. O artigo publicarase en acceso aberto inmediatamente.

 

Para calquera dúbida sobre os requisitos ou o procedemento para solicitar as APC, o enderezo de contacto é accesoaberto.biblioteca@udc.gal.

 

 

Wiley. Guía de uso para os/as autores/as

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons