Skip to Main Content
Parece que está usando Internet Explorer 11 o una versión anterior. Este sitio web funciona mejor con navegadores modernos como las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. Si continúa con este navegador, es posible que vea resultados inespera

Acordos transformativos da UDC para publicar en acceso aberto: Elsevier

Guía de descrición dos acordos transformativos existentes na UDC e os seus requisitos de cara ao persoal investigador.

Características do A.T.

 

No mes de abril de 2021, a CRUE asinou un contrato coa editorial Elsevier que permite ao persoal investigador das institucións participantes (entre as que se atopan as tres universidades galegas, a través do CISUG) a lectura da colección de revistas incluídas en ScienceDirect, amais da publicación en acceso aberto nas revistas híbridas da Freedom Collection; destas revistas están explicitamente excluídas os grupos de revistas de Lancet, Cell, Doyma e Clinics. O acordo finaliza o 31 de decembro de 2024.

 

 


Características do modelo:

 • O modelo cobre o 100% das taxas de publicación (APC) en revistas híbridas. O número de publicacións aceptadas dependerá do fondo establecido para cada universidade. Tamén este fondo aplicará un desconto do 10% nos APC de revistas Gold OA.
 • Data de aceptación do artigo desde o 1/1/2021 ata o 31/12/2024. Con carácter retroactivo, tamén se aceptarán artigos que se aceptaron para a súa publicación baixo subscrición ou nas revistas híbridas Open Access (OA) no 2021 antes da entrada en vigor do acordo (abril 2021). No primeiro  caso, os/as autores/as elixibles recibirán un correo cos pasos necesarios para publicar en OA; no segundo, o correo informaraos da súa elixibilidade segundo o acordo e procederase ao reembolso da súa factura.
 • Tipoloxía documental aceptada: 
  • Artigos de investigación 
  • Artigos de revisión
 • Listaxe de títulos elixibles
 • Tipos de licenzas Creative Commons que se poden empregar:
  • CC-BY 
  • CC-BY-NC-ND
 • É obrigatorio empregar o correo electrónico da UDC.

O acordo permite a activación retrospectiva deste modelo para aqueles/as autores/as que xa publicaran baixo subscrición ou nas revistas híbridas Open Access antes da entrada en vigor do mesmo.

Elsevier considera a función da universidade unicamente como “validadora” de que o/a autor/a é elixible, por iso os artigos quedan en aberto desde o momento en que este/a é detectado coma elixible pola plataforma e selecciona publicar en OA. Mentres que a universidade ten a capacidade de validar ou invalidar esta elixibilidade.

Compromisos por parte dos/as autores/as:

 • Facer constar nas publicacións a súa filiación á UDC segundo a normativa oficial aprobada.
 • Incluir unha mención á financiación recibida. Exemplo: "Funding for open access charge: Universidade da Coruña/CISUG".

Procedemento de solicitude

 

 • O/a autor/a de correspondencia recibe un correo despois da aceptación do artigo cunha ligazón para seleccionar as opcións de publicación. Para iso hai que premer na opción Complete the Rights and Access Information Form.
 • No seguinte paso é preciso seleccionar nun despregable os datos da afiliación. Non escriba a man o nome da UDC, para así asegurar a correcta asignación.
 • Introdúcense os datos e afiliación dos co-autores/as.
 • A continuación complétanse os datos da entidade financiadora.
 • Selecciónase a opción Gold Open Access e a licenza.
 • Finalmente, elíxese o status do/a autor/a de correspondencia e asínase o contrato, o cal se presenta para a súa aceptación.


Para calquera dúbida sobre os requisitos ou o procedemento para solicitar as APC, o enderezo de contacto é accesoaberto.biblioteca@udc.gal.

 

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons