Skip to Main Content
Parece que está usando Internet Explorer 11 o una versión anterior. Este sitio web funciona mejor con navegadores modernos como las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. Si continúa con este navegador, es posible que vea resultados inespera

Acordos transformativos da UDC para publicar en acceso aberto: ACS

Guía de descrición dos acordos transformativos existentes na UDC e os seus requisitos de cara ao persoal investigador.

Características do A.T.


No ano 2021, a CRUE asinou un contrato coa editorial ACS que permite ao persoal investigador das institucións participantes (entre as que se atopan as tres universidades galegas, a través do CISUG) a lectura e publicación na colección de revistas híbridas e Fully OA da editorial, excepto na revista ACS Omega, que só permite a lectura. O acordo finaliza o 31 de decembro de 2024.

 

 

Características do modelo:

 • O modelo cobre o 100% das taxas de publicación (APC). O número de publicacións aceptadas dependerá do fondo establecido para cada universidade. 
 • Data de aceptación do artigo desde o 1/1/2021 ata o 31/12/2024.
 • Tipoloxía documental aceptada: 
  • Artigos de investigación 
 • Listaxe de títulos elixibles 
 • Tipos de licenzas Creative Commons que se poden empregar:
  • CC-BY 
 • É obrigatorio empregar o correo electrónico da UDC.

Compromisos por parte dos/as autores/as:

 • Facer constar nas publicacións a súa filiación á UDC segundo a normativa oficial aprobada.
 • Incluir unha mención á financiación recibida. Exemplo: "Funding for open access charge: Universidade da Coruña/CISUG".

Procedemento de solicitude

 • É obrigatorio seleccionar a institución de afiliación cando se envíe o artigo.
 • O/a autor/a de correspondencia recibe un correo despois da aceptación do artigo cunha ligazón para completar o Journal Publishing Agreement (JPA).
 • En primeiro lugar hai que seleccionar a opción "Yes, I wish to publish Open Acess" e premer en "Save and Continue".
 • Tras asinar o acordo de publicación, prémese en "Order Open Access", o que dá acceso ao Copyright Clearance Center RightsLink®.
 • Na plataforma hai que seleccionar "Seek Funding from (Your Institution/Agreement)" e premer en "Next"..
 • Na seguinte páxina (Charges Estimate), hai que revisar os datos do acordo asinado e que o total de gasto sexa igual a $0. Prémese en "Next" para continuar.
 • A continuación é necesario crear unha conta na plataforma, se aínda non se fixo, para completar o proceso de solicitude de financiamento. Esta conta é diferente da de ACS.
 • Tras crear a conta, revísase a solicitude. Os datos de facturación son os da institución ou consorcio co que existe o acordo transformativo. Acéptanse os Termos e Condicións de ACS e prémese en "Submit for Approval".
 • Tras finalizar o proceso, recibirase un correo electrónico cando se acepte a solicitude.


Guía de ACS sobre o proceso de solicitude de financiamento (inglés)

 

Para calquera dúbida sobre os requisitos ou o procedemento para solicitar as APC, o enderezo de contacto é accesoaberto.biblioteca@udc.gal.

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons