Skip to Main Content

Guía sobre feminismo, xénero e igualdade: Perspectiva de xénero na docencia

Perspectiva de xénero na docencia universitaria

A incorporación efectiva da perspectiva de xénero na docencia universitaria segue a ser un reto pendente, a pesar do marco normativo vixente nos contextos europeo e estatal.

A UDC, no II Plan de Igualdade, inclúe entre os seus obxectivos “Integrar a perspectiva de xénero na docencia universitaria” (Eixo 2, epígrafe 2.2)

Para a consecución deste obxectivo prevíronse as seguintes medidas:

  • Promover a introducción da perspectiva de xénero nos contidos das titulacións de Ciencias da Educación, Ciencias Xurídicas e de Ciencias da Comunicación, en líña co establecido no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.
  • Ofertar distintas actividades de carácter transversal nos estudos de doutoramento, coa fin de incorporar a perspectiva de xénero na investigación en todos os eidos de coñecemento.
  • Considerar entre os criterios de avaliación da calidade docente, de xeito específico, as actividades relacionadas coa inclusión da perspectiva de xénero; especialmente no Programa Docentia.
  • Creación dun espazo web no que se recollan recursos e boas prácticas para a inclusión da perspectiva de xénero na docencia e na investigación.

Guias para unha docencia universitaria con perspectiva de xénero

"Guías para unha docencia universitaria con perspectiva de xénero", son unhas guías temáticas elaboradas orixinariamente pola Xarxa Vives d’Universitats e traducidas ao galego, no marco das iniciativas financiadas con fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero e desenvolvidas polas unidades de igualdade do Sistema Universitario Galego.

Ofrecen propostas, exemplos de boas prácticas, recursos e ferramentas para unha docencia universitaria sen sesgos de xénero en diferentes disciplinas:

Ciencias da Computación             Historia

Dereito e Criminoloxía                  Historia da Arte

Educación e Pedagoxía                Medicina

Filoloxía e Lingüística                   Psicoloxía

Filosofía                                        Socioloxía, Economía e Ciencia Política

Física

Perspectiva de xénero nas citacións dos traballos académicos

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons