Skip to Main Content

Covidence. Revisións sistemáticas

Guía de uso da ferramenta Covidence de apoio á realización de revisións sistemáticas

Que é unha revisión integradora?

As revisións integradoras resumen a literatura sobre un problema ou fenómeno sanitario, utilizando tanto literatura empírica como teórica. Son especialmente populares na literatura de investigación sobre enfermería.

As revisións integradoras son útiles para:

  • Definir conceptos complexos
  • Revisar as teorías da evidencia
  • Analizar cuestións metodolóxicas

As limitacións das revisións integradoras son:

  • A combinación de varias metodoloxías e deseños de estudo diferentes pode dar lugar a problemas de precisión, sesgo ou rigor.
  • A metodoloxía para determinadas seccións dunha revisión integradora aínda non está ben definida.

​​​​​​​Fontes:

  1. Grant MJ, Booth A. A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. Health information & libraries journal. 2009 Jun;26(2):91-108.
  2. Whittemore R, Knafl K. The integrative review: updated methodology. Journal of advanced nursing. 2005 Dec;52(5):546-53.
  3. Hopia H, Latvala E., & Liimatainen L.. Reviewing the methodology of an integrative review. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2016; 30(4), 662–669. https://doi.org/10.1111/scs.12327

Pautas PRISMA

Aínda que moitos aspectos de PRISMA están pensados para as revisións sistemáticas, tamén existe unha listaxe de comprobación específica para as revisións de alcance. Ademais, moitas das outras extensións poden ser útiles para as revisións de alcance, modificándoas cando sexa necesario.

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.biblioteca@udc.es     Licenza de Creative Commons