Skip to Main Content

Citas e referencias bibliográficas

Por que se debe citar?

Cando se redacta un traballo académico (tese, artigo de revista, ponencia, etc), no que se inclúe información allea, débese indicar a procedencia da dita información, é dicir, o documento ou fonte orixinal.

 

Razóns polas que se debe citar:

  • Recoñécese o mérito dos/as autores/as que se consultaron para realizar o traballo.
  • Refórzase a credibilidade da investigación.
  • Evítase caer no plaxio, facendo un uso correcto e ético da información.
  • Identifica a fonte da que se obtivo a idea mencionada no texto, o que posibilita a consulta de primeira man dos documentos que se mencionan.

Aclaremos conceptos

Cando citar

  • Cítase:

Hai que citar e referenciar sempre que se use unha idea, un dato ou unha explicación dunha fonte allea. Pode ser unha cita literal, unha paráfrase ou unha mención. En todos estes casos hai que facer referencia da fonte de onde se obtiveron os datos.

  • Non se cita:
    • As ideas, conclusións ou experiencias propias.
    • Cando a información é de coñecemento común.

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.biblioteca@udc.es     Licenza de Creative Commons