Skip to Main Content

Covidence. Revisións sistemáticas

Guía de uso da ferramenta Covidence de apoio á realización de revisións sistemáticas

Fase de extracción. Aspectos xerais

Fase de extracción. Aspectos xerais

 

Unha vez completado o cribado do texto completo, os artigos incluídos pasarán á fase de Extracción da revisión, onde poderá extraer datos de cada estudio e calificar a súa calidade:

 

Paso 1. Na páxina "Review Sumary", seleccione a lapela horizontal "Extraction".

Paso 2. En "Extraction", faga clic en "Continue".

 

Terá acceso a dous formularios

Covidence ofrece dous conxuntos de modelos de formularios (1.0 y 2.0), que pode personalizar. Pode elixir quemodelo utilizar en "Settings" e despois en "Review Settings".

Tamén ten a opción de crear un formulario desde cero se é necesario.

Vexa un resumo de como cubrir os formularios de extracción de datos e avaliación da calidade.

 

Observacións:

 • Os formularios de extracción de datos e de avaliación de calidade deben ser cubertos polos revisores de maneira secuencial (non poden traballar nesa fase dous revisores á vez). Para designar aos revisores e a orde, utilice o botón "Manage Reviewers" situado baixo a referencia (só aparecerá unha vez iniciada a extracción).
 • Ainda que o "Add full text" apareza en azul debaixo de cada referencia, isto non afecta aos PDF xa cargados durante a revisión do texto completo. Está aí para que poda engadir outro texto completo (por exemplo, apéndices ou materiais suplementarios) se é necesario.
 • Pode seguir accedendo ao PDF orixinal facendo clic no botón "View Full Text".
 • Pódense engadir comentarios durante a extracción para incorporar notas que queden fora do ámbito do propio formulario. Serán visibles durante o proceso de consenso.
 • As referencias permanecen "In Progress" ata que todos os revisores (se procede) fagan clic en "Send for Consesus".

Formulario para a extracción de datos

Formulario para a extracción de datos

 

Para facilitar a extracción coherente de información, as preguntas dos formularios deben:

 • Basearse nos datos que se pretende comunicar ou analizar (por exemplo, resultados primarios e secundarios, sub-análises, subgrupos de pacientes, definicións importantes).
  • Volver más tarde para engadir información que se omitiu é moito máis difícil e leva máis tempo que planificalo de antemán.
 • Utilice o menor número posible de campos de texto libre para facilitar a coherencia dos datos e reducir a limpeza posterior.
 • Engada instrucións, cando proceda, sobre como deben introducirse os datos (por exemplo, medida/escala preferida, número de decimais, formato de atas e/ou porcentaxes, unidades axeitadas).

Pode actualizar os formularios mentres realiza a extracción e os cambios incorporaranse aos formularios de todos os estudos para a extracción, mesmo os xa rematados.

 • A probas piloto cun número reducido de artigos axudaranlle a perfeccionar os formularios e reducirán a necesidade de editalos posteriormente.
 • Se realiza cambios, os revisores terán que volver aos formularios completados para tratar os campos que se engadiran ou modificaran. Mesmo se non cómpre realizar cambios, terán que presentarse de novo como cubertos.
 • Se realiza unha extracción dobre, é posible que os formularios revisados tamén se teñan que someter de novo a consenso.

 

Watch this video produced by Covidence titled "Introduction to Extraction with Covidence"

Watch this video produced by Covidence titled "Covidence Data Extraction: Making 2 0 work for your project"

Formulario para a avaliación da calidade

Formulario para a avaliación da calidade

 

Como comentamos, dentro do apartado de extracción, cubrir o Quality Assessment Form é opcional.

Para avaliar a calidade, Covidence incorporou o modelo Cochrane de Risco de Nesgo (RoB - Risk of Bias). Pode elixir utilizar a ferramenta Cochrane (que está diseñada para calificar RTCs), ou pode personalizar as preguntas dispoñibles para o Risco de nesgo creando a súa propia plantilla. Debe escoller entre o RoB Cochrane o un RoB personalizado. Se elixe o RoB personalizado, non poderá volver a cambiar a súa selección a Cochrane.

Máis información sobre como cubrir o formulario de avaliación da calidade

Como crear un RoB personalizado

Nota: Independientemente de se elixe a ferramienta Cochrane ou outra ferramienta RoB, asegúrese de que está utilizando unha ferramienta de valoración crítica validada.

 

Watch this video produced by Covidence titled "Customizing your Quality Assessment"
Watch this video produced by Covidence titled "Completing QA Consensus"

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.biblioteca@udc.es     Licenza de Creative Commons