Skip to Main Content

Guía sobre feminismo, xénero e igualdade: Concursos e premios de traballos académicos

Concurso de traballos académicos con perspectiva de xénero "Ángeles Alvariño"

A Oficina para a Igualdade de Xénero da UDC convoca dende 2013 o Concurso de Traballos Académicos con Perspectiva de Xénero Ángeles Alvariño co obxecto de incentivar a realización de traballos que inclúan a perspectiva de xénero por parte do alumnado de graos e mestrados, e contribuír, deste xeito, a promover a introdución da perspectiva de xénero na investigación e a docencia.

Precisamente unha das medidas recollidas no II Plan de Igualdade da UDC 2019-2022 é dar continuidade a este certame de traballos académicos (Eixo 2. Perspectiva de xénero na actividade docente/investigadora / 2.1. Medidas de continuidade).

Recompilamos a continuación os traballos premiados que foron obxecto de recoñecemento académico en materia de xénero. Lístanse os traballos dende a 5ª convocatoria (2017) ata a actualidade e, se o TFG/TFM está incluído no RUC (repositorio institucional da UDC), ofrécese a ligazón ao seu texto completo.

Traballos premiados

 • 2022. Deconstruir e construir. Rodríguez Novo, Raquel
 • 2022. Xénero e verdade xudicial: violencia sexual e máximas de experiencia. García Adán, Amara.
 • 2021. Rompiendo reglas Lab: Diseño de una experiencia participativa de soberanía menstrual en la UDC. Couce García, Araceli.
 • 2021. O Sáhara Occidental en Galiza. A diáspora e o papel da muller saharauí. Pernas Vázquez, Ana María.
 • 2020. Lo que no(s) enseñan los libros de texto. Análisis del código icónico y lingüístico de los libros de texto de 2º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria. Vázquez Porta, Adrián.
 • 2020. Mapas corporales narrados: Una herramienta para el acálisis de género en el proceso de transición ocupacional en la infancia. Ferreira Marante, Rocío.
 • 2019. Muller e composición. Alén do colonialismo. Sánchez Cao, Patricia Teresa. 
 • 2019. Los nuevos vínculos relacionales: Los jóvenes ante las no-monogamias. Teijeiro Cal, Noelia.
 • 2018. A promoción da coeducación dende o departamento de orientación. Proposta de actuación co profesorado. Darriba García, Noelia.
 • 2018. Centro de acogida para víctimas de violencia de género. Caso Onzaín, Lucía. 
 • 2017. Proposta de accións e actuacións para a etapa de 0 a 6 anos no eixo educativo do futuro III Plan Municipal de Culleredo pola igualdade efectiva das súas mulleres e homes a través dun modelo participativo no proceso de deseño do mesmo. González Vilariño, Matilde.
 • 2017.Creative Muse: the young female artist and the role of arts in women's Künstlerromans. Canido Muíño, Elena.

Outros premios

I Concurso de Traballos Académicos con perspectiva de Xénero "Pascuala Campos de Michelena" para alumnado da ETSAC: convocado pola Comisión para a Igualdade de Xénero da ETSAC co obxecto de incentivar a realización de traballos que inclúan a perspectiva de xénero por parte do alumnado de graos e mestrados, e contribuír, deste xeito, a promover a introdución da perspectiva de xénero na investigación e a docencia na Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña. Contémplanse dúas modalidades distintas: traballo fin de grao e traballo fin de mestrado.

Bases

TFG (Traballo Fin de Grao)

 • PRIMEIRO PREMIO: “El rol de la mujer en la regeneración de barrios periféricos en exclusión de las ciudades latinoamericanas”, da alumna Alba Álvarez Vázquez
 • SEGUNDO PREMIO: “Jakova H. Mulder: Pionera en el diseño urbano”, da alumna Alejandra Díaz Reiriz.

TFM (Traballo de fin de mestrado)

Decláranse desertos os premios desta modalidade, por considerar que a documentación presentada non permite valorar os plantexamentos específicos desta convocatoria.

Premios Valedora do Pobo aos mellores traballos fin de grao (TFG) e traballos fin de máster (TFM) en materia de igualdade e dereitos das mulleres: galardón froito do convenio subscrito por esta institución coas Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo.   

Primeira edición (2020): convocatoria / premiados/as

Segunda edición (2021): convocatoria 

Premio "Clara Campoamor" para as teses de doutoramento en Humanidades, Ciencias Xurídicas ou Ciencias Sociais que versen sobre aspectos relacionados coa igualdade: galardón do Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, adscrito ao Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Información e convocatoria

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons