Skip to Main Content

Guía sobre feminismo, xénero e igualdade: Manifesto Bibliotecas en Igualdade

Manifesto Bibliotecas en Igualdade

O 21 de outubro de 2021 a Universidade da Coruña adheriuse ao Manifesto Bibliotecas en Igualdade, unha iniciativa promovida pola Asociación Clásicas y Modernas para la igualdad de género en la cultura.

Entre os compromisos asumidos pola Universidade da Coruña coa sinatura deste manifesto está tratar de activar nas súas bibliotecas unha mirada crítica con perspectiva de igualdade:

- Darase unha maior visibilidade ás escritoras e ás súas obras.

-  Revisaranse os fondos bibliográficos, en formato libro ou dixital, para emendar os baleiros e as ausencias de obra literaria e intelectual escrita por mulleres de todos os tempos.

- Así mesmo a proposta está orientada a que nas novas adquisicións de obras de lectura e consulta se procure o equilibrio na autoría para facilitar a dispoñibilidade das novidades asinadas por homes e por mulleres.

- Divulgarase en sitios web, redes sociais e outros medios cantas accións se realicen nos ámbitos das bibliotecas, co fin de lle dar visibilidade á produción cultural das escritoras.

- Tratarase de impulsar, na medida do posible, a cooperación e a creación de alianzas entre bibliotecas e outros axentes implicados para a optimización dunha nova perspectiva que acabe coa fenda de xénero.

 

En marzo de 2023 a Equip[a] de Igualdade da Biblioteca da UDC lanza unha campaña en prol da Cita xusta nos traballos de investigación centrándose en dúas recomendacións:

  • Aumentarmos o número de autoras e persoas excluídas ao longo do tempo nos traballos académicos.
  • Utilizar, sempre que sexa posible, estilos de cita que inclúan o nome completo do autor ou autora: Chicago, MLA ou ISO, ou optar por os estilos APA e Vancouver, adaptados a esta filosofía pola UOC.

Nota de prensa da presentación do proxecto

Manifiesto "Bibliotecas en Igualdad"

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons