Skip to Main Content
Parece que está usando Internet Explorer 11 o una versión anterior. Este sitio web funciona mejor con navegadores modernos como las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. Si continúa con este navegador, es posible que vea resultados inespera

A identificación de autoría na UDC: Scopus Author ID

 

O Scopus Author ID é un identificador numérico que se asígna automaticamente aos autores que teñan publicacións recollidas en Scopus. Este identificador distítngueo doutros autores fixando un número único e agrupando todos os seus documentos nun perfil do autor.


En relación a este perfil, o autor pode:

 • Solicitar cambios de firma
 • Pedir que se unifiquen as formas duplicadas do seu nome
 • Reclamar publicacións erroneamente adxudicadas a outros autores
 • Activar unha alerta das novas citas que reciban as súas publicacións, así como das citas das publicacións doutros autores nos que estea interesado.
 • Sincronizalo con ORCID e exportar a listaxe de publicacións.
 • Consultar indicadores bibliométricos: citas recibidas, índice h, etc.

 

Máis información e xestións:


Desde calquera pantalla de resultados dunha búsqueda en Scopus, pódese acceder ao perfil dun autor facendo clic no seu nome . Tamén pode facerse unha búsqueda de perfil de autor. Un perfil de autor inclúe:

 1. Información do investigador: nome e variantes, filiación e números de identificación (Author ID e, se é o caso, ORCID)
 2. Produción científica e ferramentas de análise: número de documentos indexados en Scopus, número de citas recibidas, índice H e coautores. Tamén pódese acceder a:
  • Análise de autor (Analyze author output) 
  • Informe de citas (View citation overview)
  • Gráfico h (View h-Graph)
 3. Alertas e outras xestións. Permite o envío de avisos ao correo electrónico se o autor publica un novo documento (Follow this author) o se un documento do autor recibe unha nova cita (Get citation alerts). Dende este apartado pódese ademáis sincronizar a información con ORCID, ou exportala ao Curriculum Vitae Normalizado da FECYT, e solicitar correccións no perfil do autor.
 4. Historial del autor (Author history): periodo de actividade do investigador, principais áreas de investigación e o total de referencias citadas por él na súa bibliografía.

 


Accédese desde a opción Analyze author output  do perfil do autor. Esta ferramenta  proporciona información sobre:

 1. Documentos publicados. Analiza a producción científica do autor por fonte de publicación, tipo de documento, ano de publicación e disciplina científica.
 2. Índice H. Proporciona o índice h de cada autor posibilitando a eliminación de autocitas.
 3. Citas recibidas. Realiza un reconto cronolóxico das citas recibidas.
 4. Coautores. Proporciona os nombres de autores cos que colaborou o autor durante a súa actividade científica.


Scopus author identifier distingue ao investigador asignandolle un número único e agrupando os seus documentos. Sen embargo, se o autor firmou de distintas maneiras durante a súa carreira ou cambiou de filiación, é posible, que as súas publicacións estéan asignadas a máis dun perfil de autor. 

Pódese solicitar a unificación destes perfiles:

 1. Marcar as caixas dos nomes que hai que unificar
 2. Facer click en  "Request to merge authors". Levarao a un formulario de solicitude de unificacións das diferentes formas do/a autor/a.


 

 • Encha os campos do formulario:
  • Nome
  • Enderezo electrónico
  • Asunto. No campo 'Subject', a opción correspondente, neste caso 'Group these author names' para solicitar o agrupamento das diversas formas do nome seleccionadas, ou 'Edit author details' se cumplimenta os seguintes campos:
   • Páxina web. Pode engadir unha páxina web onde facilite información sobre as súas publicacións.
   • Comentarios. Pode indicar detalles sobre como debe realizarse a modificación e con que nomes desexa ser rexistrado.
 • Pulsar 'Send' para enviar a solicitude.

Pode suceder que, pola dispersión das súas obras en diferentes perfís ou por ter un nome frecuente, todas as súas obras non poidan ser reunidas baixo o seu perfil inmediatamente. Neste caso, se se completa o proceso do asistente e se proporciona un enderezo electrónico, o equipo do Author-ID de Scopus contactará con vostede para axudalo a completar o seu perfl. Scopus advirte que as correccións tardarán algún tempo en ser visibles na súa plataforma, hasta que non sexan completamente procesadas (entre un ou dous meses).

Se o investigador dispón dun Author-ID en Scopus, pode vincular os seus datos de autor e a lista de publicacións con ORCID:

A través dun asistente de importación. En varias etapas poderá enviar os seus datos de autor e a súa listaxe de publicacións en Scopus a Orcid. O primeiro paso é crear un rexistro en Orcid ou empregar o usuario e a clave, se xa o ten, do seu rexistro Orcid. Desde o perfil de autor en Scopus, facer clic en "Connect to ORCID".

Scopus a ORCID
 

 • Conexión de ORCID a Scopus:

Alternativamente, pode rexistrarse primeiro en http://orcid.org. Unha vez rexistrado, verá no menú 'Agregar obras'  a opción 'Buscar y enlazar'- Scopus to Orcid. Pulsando nesta ligazón abrirase unha pantalla intermedia que levarao ao mesmo asistente de importación descrito máis arriba.
 

Axuda da integración ORCID-Scopus

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons