Skip to Main Content

O catálogo da BUDC: Páxina de resultados

Cando se fai unha busca calquera preséntase unha lista de resultados que se axusta á ecuación de busca realizada.
 


Ao premer en cada un dos elementos da lista, accédese a información sobre a situación e a dispoñibilidade do/s exemplar/es existentes. En determinados casos, xa aparece esta pantalla en primeiro lugar.
 


E cando se preme en cada título concreto, amósase o rexistro bibliográfico de cada exemplar, con información máis detallada sobre este.
 

A información básica que se pode atopar nunha pantalla de resultados é a seguinte:RECADRO AMARELO:

 

 • Inicio: vólvese á páxina inicial do catálogo.   
 • Volver á listaxe: volve á listaxe anterior, se existe.
 • Limitar/Ordenar busca: permite limitar os resultados, así como cambiar o seu criterio de ordenación. Os resultados pódense limitar por: biblioteca, tipo de material, idioma ou ano de publicación. Tamén se pode introducir un novo termo de busca nos campos de título, autor ou materia para restrinxir máis a busca.

 

 

 

RECADRO VERDE: desde esta sección, pódese:

 • Cambiar o índice no que se fai a busca (autor, título, materia, signatura, título revista e colección).
 • Modificar a ecuación de busca ou introducir unha nova.
 • Limitar os resultados.
 • Cambiar a orde na que se amosan os resultados.
 • Limitar para que só aparezan os exemplares dispoñibles.


RECADRO LARANXA: amosa o número de orde dos resultados, un cadriño de selección e, en moitos casos, a imaxe da cuberta do documento.


RECADRO AZUL: pantalla principal de información cos seguintes datos:

 • Texto, accesos: redirixe a unha pantalla de información que indica se o documento está accesible a texto completo ou non (e a ligazón para acceder a este texto completo), a ligazón para solicitar o documento por préstamo interbibliotecario e unha ligazón a Google Books, Ulrichs ou Google Scholar (dependendo do tipo de documento) para obter información adicional.
 • Título do documento
 • Autor/a, se consta
 • Datos de publicación
 • Ubicación dos exemplares: biblioteca onde se atopan fisicamente.
 • Signatura dos exemplares: código que indica a súa ubicación nos estantes da biblioteca correspondente.
 • Estado: se está dispoñible ou prestado. Se está prestado, aparece a data de vencemento do préstamo.
 • Préstamo: tipo de préstamo do exemplar: normal. só de consulta en sala, préstamo de 3 días, etc.
 • Nota: pode existir unha nota indicando algunha característica particular do exemplar.
 • Data e tipo de documento: data de publicación do documento e icona que indica se se trata dun libro, dunha revista, dun recurso electrónico, dun mapa, etc.

 

Na pantalla de resultados tamén aparece a opción de gardar os rexistros seleccionados.


Na parte esquerda de cada título, selecciónase o recadro do documento que se desexe gardar. Cando a selección estea feita, prémese na opción "Gardar os rexistros marcados". É neceserio gardar os rexistros páxina a páxina, non se garda a selección de varias páxinas a un tempo. Por outra banda, é posible gardar todos os rexistros dunha páxina premendo en "Gardar todos os da páxina".


Cando hai rexistros gardados, aparecen dúas opcións novas no menu superior da páxina:

 • Ver os rexistros gardados
 • Baleirar os rexistros gardados: elimina a lista de rexistros gardados.

 


Ver os rexistros gardados: nesta pantalla aparece a listaxe de todos os rexistros gardados, cunha serie de opcións de exportación.

O menú superior da pantalla permite: volver ao inicio do catálogo, ver unha presentación extendida dos rexistros gardados (ubicación e signatura do exemplar), volver á pantalla de resultados ou baleirar a lista de rexistros gardados. Neste sentido, pódense borrar todos os rexistros da lista ou só unha selección, premendo en "Borrar seleccionado".

Na parte inferior ofrécense as opcións de exportación dos rexistros. Hai que ter en conta que non é necesario exportar todos os rexistros gardados, poden marcarse os que se quere exportar. Na parte esquerda selecciónase o formato de exportación da lista:

 • Presentación completa: expórtase o rexistro bibliográfico completo do documento.
 • Presentación breve: expórtase o rexistro en formato abreviado: autor/a, título e datos de publicación.
 • Pro-Cite: expórtase a lista de rexistros nun formato adaptado ao xestor de referencias Pro-Cite.
 • End-Note/Refworks: expórtase a lista de rexistros nun formato adaptado aos xestores de referencias End-Note e Refworks.
 • MARC: expórtase a lista de rexistros en formato MARC, linguaxe que se emprega para a catalogación dos documentos.

Na parte dereita selecciónase o destino do arquivo de exportación:

 • Correo electrónico: envíase a lista seleccionada por correo electrónico ao enderezo que se insire no recadro.
 • Pantalla: amósanse os rexistros na pantalla do ordenador ou dispositivo electrónico.
 • Disco local: garda o arquivo que contén os rexistros no disco local, en formato .txt. É preferible elixir esta opción para facer a exportación posterior aos xestores de referencias.


ENGADIR OS MARCADOS ÁS MIÑAS LISTAS.

Outra posibilidade de gardar os rexistros seleccionados é envialos a unha lista creada na conta de usuario/a. Tras premer na opción, o sistema pediralle ao/á usuario/a que se autentique na súa conta da biblioteca. 

 

Unha vez feito, poderase gardar a lista de rexistros nunha lista xa existente ou crear unha nova. Verase como crear estas listas no apartado do Rexistro de usuario/a.

Existe a posibilidade de reservar exemplares desde a pantalla de resultados do catálogo, aínda que só para aqueles que estean prestados. Cando un exemplar pode ser reservado, aparece unha indicación ao lado esquerdo do título.

 


Para reservar un documento hai que premer en "Reservar". Aparece a pantalla de autenticación no rexistro de usuario/a da biblioteca, indicando o documento que se está reservando.

 

 

 

 

 

 

Escóllese o exemplar que se quere reservar, tendo sempre en conta que os exemplares dispoñibles non se poden reservar desde o catálogo, e prémese en "Solicitar e exemplar seleccionado".

 

 

 


Finalmente, elíxese a biblioteca onde se quere recoller o exemplar reservado e prémese en "Enviar" para procesar a solicitude.

Cando se preme no título dun exemplar concreto, aparece a pantalla de información do seu rexistro bibliográfico.

Nesta pantalla ofrécese a información bibliográfica completa sobre o exemplar; autor/a, título, datos de publicación, resumo, materias, número normalizado, imaxe da cuberta, datos de localización, etc. Ademais, a páxina ofrece as seguintes opcións:

 • Inicio: volve á paxina inicial do catálogo
 • Reservar: se o exemplar está prestado, aparece esta opción para poder facer unha reserva.
 • Engadir ás miñas listas: engade o exemplar ás listas que o/a usuario/a ten creadas no seu rexistro.
 • Engadir á cesta: engade o exemplar á lista de exemplares gardados, que poden ser exportados posteriormente (ver o apartado de Gardar e exportar resultados).
 • Visualización MARC: ofrécese o rexistro de exemplar en formato MARC, a linguaxe de catalogación da biblioteca.
 • Volver á listaxe: volve á lista de resultados inicial, cando se fixo unha busca por palabra clave ou materia.
 • Modificar/Limitar busca: permite limitar ou modificar a busca inicial, cando se fixo unha busca por palabra clave ou materia.
 • Máis como este: ofrece outros resultados no catálogo que se asemellan en temática ao exemplar seleccionado.


Cando un exemplar pode ser consultado en liña, ben os seus resumos ou o texto completo, aparece unha indicación no rexistro bibliográfico:

Na parte dereita do rexistro de exemplar aparece a sección "Recursos", coas seguintes opcións:  

 • Texto, accesos: se o documento está dispoñible a texto completo, ofrécese información sobre o provedor do contido e unha ligazón para acceder ao texto. Se o documento non ten acceso ao texto completo, aparece a opción de solicitalo por préstamo interbibliotecario. Tamén se pode descargar a referencia bibliográfica do documento para exportalo logo a EndNote Web ou a Refworks. Ademais, permite a consulta de máis información en Google Scholar.
 • BU. Santiago: fai a mesma busca no catálogo do Servizo de biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela.
 • BU. Vigo: fai a mesma busca no catálogo do Servizo de biblioteca da Universidade de Vigo.

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons