Skip to Main Content
Parece que está usando Internet Explorer 11 o una versión anterior. Este sitio web funciona mejor con navegadores modernos como las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. Si continúa con este navegador, es posible que vea resultados inespera

Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS): UDC Saudable

UDC Saudable

UDC Saudable inspírase e fundaméntase nos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) -Axenda 2030- de Nacións Unidas, as recomendacións da Organización Mundial da Saúde (OMS) e os documentos e propostas dos organismos e universidades que forman parte da "Conferencia de Rectores de Universidades Españolas-Sostenibilidad" (CRUE-Sostenibilidad) e da REUS. 

Aposta por fomentar o compromiso e a participación da comunidade universitaria na alfabetización e promoción da saúde; a prevención da enfermidade; os hábitos, rutinas e estilos de vida saudables; as habilidades para a vida; o envellecemento proactivo; o desenvolvemento sostible medio-ambiental, económico, social e político; a integración e inclusión laboral e social: a acción solidaria; a equidade; a igualdade de xénero e polos dereitos humáns. 

Infografías de UDC Saudable

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons