Skip to Main Content
Parece que está usando Internet Explorer 11 o una versión anterior. Este sitio web funciona mejor con navegadores modernos como las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. Si continúa con este navegador, es posible que vea resultados inespera

Guía de apoio para a realización do TFG: Avaliación da información

Avaliar a información

 

A avaliación da información é tan importante como o proceso de busca, xa que debedes asegurarvos que a información que utilizedes sexa pertinente e de calidade. Neste apartado sinalaremos algúns criterios mínimos que debedes ter en conta á hora de avaliar a información atopada, especialmente a recuperada da web.

Criterios de avaliación

AUTORÍA

  • Quen é o autor ou autora? A obra está realizada por un experto na materia?
  • Cal é a súa filiación?

Algúns sitios que, a priori, serían máis fiables son os sitios web de universidades e centros de investigación (por extensión, URLs de todo o domino .edu), de organismos públicos oficiais, de institucións culturais e científicas (museos, arquivos...), editoriais científicas e académicas coñecidas e prestixiosas, entidades e asociacións científicas, etc.

Convén evitar foros e sitios de intercambio de opinións particulares.

CONTIDO

  • Documentan correctamente a información?
  • Existen outras fontes fiables que corroboren os datos?
  • Proporciona ligazóns de calidade ou referencias bibliográficas?

Serán indicios de fiabilidade que o texto estea redactado de forma apropiada, que utilice unha linguaxe científica precisa, que xustifique as afirmacións mediante referencias bibliográficas, etc.

ACTUALIDADE

  • Aparece a data de publicación?
  • Está actualizado?
  • Segue vixente o contido?

Pode haber outros indicios no texto, como datas citadas, noticias, datos, lexislación…

OBXECTIVIDADE

  • Trata o tema con profundidade e obxectividade?
  • Ten publicidade comercial?

Serán indicios de fiabilidade que non haxa sesgos ideolóxicos ou doutro tipo nin exceso de publicidade.

Táboa baseada en: Martínez Rodríguez, Luis Javier .Cómo buscar y usar información científica: Guía para estudiantes universitarios 2016.

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons