Skip to Main Content
Parece que está usando Internet Explorer 11 o una versión anterior. Este sitio web funciona mejor con navegadores modernos como las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. Si continúa con este navegador, es posible que vea resultados inespera

Guía de apoio para a realización do TFG: Normativa

Difusión dos traballos no repositorio

Un dos aspectos contemplados no Modelo de regulamento dos TFG nos títulos de grao da Universidade da Coruña é o procedemento para que os mellores traballos poidan publicarse, a proposta da comisión encargada dos TFG, no repositorio institucional da UDC (RUC).

No caso de que as persoas autoras do TFG non autoricen o depósito e a publicación deste no RUC, por razóns de confidencialidade entre outras, deberán solicitalo previamente ante a comisión dos TFG, que resolverá en cada caso.

Podedes consultar os traballos publicados no repositorio:             

 

Traballos Fin de Grao

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons