Skip to Main Content
Parece que está usando Internet Explorer 11 o una versión anterior. Este sitio web funciona mejor con navegadores modernos como las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. Si continúa con este navegador, es posible que vea resultados inespera

Datos de investigación: Preservar

Desde o momento no que se comeza unha investigación, a preservación de datos, ou máis especificamente, a preservación de datos dixitais xerados debería ser un aspecto crave a considerar, algúns datos son únicos e se se destrúen ou perden non poden ser substituídos polo que se fai necesario planificar os espazos de almacenamento así como deseñar un  plan de protección e seguridade dos mesmos.

Considéranse boas prácticas de almacenamento:

 • Almacenar datos en formatos  legibles a longo prazo
 • Verificar os arquivos cada certo tempo
 • Organizar e  etiquetar claramente os datos almacenados para que sexan facilmente  localizables e accesibles
 • Ter en consideración a  degración física dos soportes ópticos e magnéticos por se é necesario copiar ou  migrar datos
 • Almacenar os datos en distintos soportes, mesmo para un proxecto a curto prazo, por exemplo no disco duro e en CD
 • Crear versións dixitais da documentación en papel, en Formato PDF/A para a preservación e o almacenamento a longo prazo
 • Ter en conta factores de conservación dos soportes, como os cambios de temperatura,a humidade relativa, a luz, etc
   

 

Os medios de almacenamento son complementarios entre si e algunhas das solucións máis comúns son:

 • Almacén de datos persoal ou do proxecto (por exemplo, utilizando discos USB, discos duros de ordenadores portátiles ou unidades en rede dentro da institución), recomendados  unicamente para ser utilizadas no curso da investigación
 • Repositorio institucional
 • Servizos nacionais de arquivo de datos, como o UK Data Service
 • Almacén de datos na nube
 • Repositorio disciplinar

Comparación de opcións de almacenamento de datos. Traducción de: ANDS (2016). Data Storage.

Os medios de almacenamento terán que ser seguros para protexer os dereitos de propiedade e manter a confidencialidade da información e se se trata de datos persoais, haberá que ter en conta tamén a lexislación nacional vixente.

Con relación á seguridade consideraremos:

 • Instalar un software antivirus actualizado nos dispositivos
 • Non confiar no correo electrónico para transmitir datos confidenciais, mesmo internamente, é un punto vulnerable na seguridade.
 • Servizos como Dropbox poden ser unha solución segura para transferir grandes arquivos.
 • Os servizos de intercambio de arquivos baseados na nube e as wikis poden ser válidos para compartir certos tipos de datos pero non para os datos confidenciais porque non se controla o seu almacenamento.
 • Os datos altamente confidenciais, independentemente do medio de almacenamento físico (computador portátil, unidades flash  USB, CD / DVD) deberán converterse a un código  ilexible e ter acceso a eles mediante un contrasinal ou clave para evitar a súa divulgación.

 

Un aspecto importante na protección dos datos relaciónase coa eliminación segura dos mesmos. É importante abordar este punto porque chegará un momento no que deberán eliminarse aqueles datos que conteñan información sensible e/ou que permita identificar a persoas.(por exemplo, unha vez que os datos foron  anonimizados).

Este proceso ten que ser irreversible, pódese realizar mediante o uso de software especializado de  sobreescritura de datos,  desmagnetizando os medios de almacenamento ou destruíndoos  fisicamente. Con calquera destes métodos os datos non serán  recuperables.

 

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons